Skip to main content

Ymgynghori yr Ardoll Seilwaith Cymunedol

O ganlyniad i benderfyniad y Cabinet ar 17 Hydref 2019, mae'r Cyngor wrthi'n ymgynghori ar rai newidiadau i'w restr Rheoliad 123. Bydd yr ymgynghoriad yn cael ei gynnal dros gyfnod o 28 diwrnod o Ddydd Iau 14 Tachwedd hyd at Ddydd Gwener 13 Rhagfyr 2019

Mae Rhestr Rheoliad 123 yn rhestr sy'n cynnwys prosiectau seilwaith sydd wedi'u hariannu'n llawn neu'n rhannol gan yr Ardoll Seilwaith Cymunedol

Mae modd gweld y ddogfen ymgynghori ar dudalen ymgynghori yr Ardoll Seilwaith Cymunedol. Dyma'r ddolen:

http://www.rctcbc.gov.uk/CY/Resident/PlanningandBuildingControl/CommunityInfrastructureLevy/CommunityInfrastructureLevyCILConsultation.aspx