Skip to main content

Cynnig i ddatblygu ysgol arbennig 3 i 19 newydd yn Rhondda Cynon Taf

Mae'r Cyngor yn dymuno ceisio barn rhanddeiliaid ar y cynnig i agor ysgol arbennig 3 i 19 newydd yn Rhondda Cynon Taf. Bydd y cynnig hefyd yn cynnwys cyflwyno dalgylchoedd ar gyfer yr holl ysgolion arbennig 3 i 19 ar draws Rhondda Cynon Taf, sef:
  • Ysgol Arbennig Park Lane
  • Ysgol Hen Felin
  • Ysgol Tŷ Coch

Bydd yr ysgol arbennig 3 i 19 newydd yn Rhondda Cynon Taf yn cael ei hadeiladu ar safle gwag Pencadlys y Cyngor yng Nghwm Clydach yn nhref Tonypandy.

Mae'r cynnig yma'n cael ei wneud yn unol â Chod Trefniadaeth Ysgolion – 2018 (011/2018).


Hoffech chi ddweud eich dweud am yr ysgol arbennig 3 i 19 newydd ar-lein?

Mae modd dod o hyd i'r Ddogfen Ymgynghori, y deunydd ategol a'r holiadur, isod.

Mae hefyd croeso i chi roi eich barn, neu ofyn unrhyw gwestiynau a allai fod gyda chi mewn ysgrifen at:

Cyfarwyddwr Addysg a Gwasanaethau Cynhwysiant

Ysgolion yr 21ain Ganrif

Tŷ Trevithick

Abercynon

Aberpennar  

CF45 4UQ

Dylai pob gohebiaeth ddod i law erbyn 5pm ddydd Iau 14 Medi 2023 fan hwyraf.