Skip to main content

Grant Hylendid Benywaidd mewn Cymunedau

Menter Llywodraeth Cymru sy’n darparu cynhyrchion hylendid benywaidd i'r rhai sy'n wynebu rhwystr ariannol neu emosiynol yw’r Grant Hylendid Benywaidd mewn Cymunedau

Gwybodaeth Allweddol:

Mae grantiau ar gael i grwpiau cymunedol sydd â'r gallu i storio cynhyrchion ac sy'n rhoi cymorth uniongyrchol i'r rhai a fydd yn elwa ohonyn nhw.

Bydd cynnyrch y mae modd ei ailddefnyddio yn cyfrif am 50% o’r eitemau sy’n cael eu darparu i’r grwpiau, a nwyddau y mae’n rhaid eu taflu’n fydd y 50% arall, er mwyn cadw at yr agenda Newid Hinsawdd. 

Os ydych chi'n unigolyn sydd angen cynhyrchion Hylendid Benywaidd neu'n grŵp sy'n dymuno derbyn rhywfaint o stoc, cysylltwch ag aelod o'n carfan neu e-bostiwch rhctgydangilydd@rctcbc.gov.uk