RCT-Invest-new-cy

Cymorth Cyllid ac Adnoddau

Manylion yr ystod o gymorth cyllid ac adnoddau sydd ar gael.

Cronfa Trosglwyddo Asedau Cymunedol

Ceisiadau sy'n ymwneud â throsglwyddo asedau cymunedol cynaliadwy, megis  adeiladau'r Cyngor i bartneriaid yn y gymuned drwy brydles, trwydded neu Denantiaeth wrth Ewyllys. 

Grant Cymorth Bwyd RhCT

Mae grant ar gael i sefydliadau sy'n darparu cymorth bwyd uniongyrchol i drigolion RhCT.

Feminine Hygiene in Communities Grant

Menter ar gyfer grwpiau cymunedol i ddarparu cynnyrch hylendid benywaidd i'r rhai sy'n wynebu rhwystr ariannol neu emosiynol.