Skip to main content
RCT-Invest-new

RhCT Gyda'n Gilydd

RhCT Gyda'n Gilydd yw dull blaengar y Cyngor o weithio mewn partneriaeth â thrigolion a chymunedau.  

Mae Arolwg RhCT Gyda'n Gilydd i Drigolion bellach AR AGOR

 

Yn dilyn arolwg blaenorol RhCT Gyda'n Gilydd yn 2021, rydyn ni'n parhau i gynllunio'r hyn y mae modd i ni ei wneud i gefnogi cymunedau a hoffen ni gasglu cynifer o ymatebion â phosibl.

Mae gwaith Carfan RhCT Gyda'n Gilydd yn cynnwys Cwm Rhondda, Cwm Cynon a Thaf Elái ac mae modd iddyn nhw roi cymorth i unigolion, grwpiau a gwasanaethau yn y ffyrdd a ganlyn:
Mae modd i chi ofyn am gefnogaeth ar unrhyw adeg os byddwch chi ei angen os does dim gyda chi gefnogaeth gan deulu, ffrindiau neu'ch cymuned.
Mae carfan Datblygu’r Gymuned RhCT Gyda'n Gilydd yn hapus i helpu.         

Diogelu data

Bwriad y Cyngor yw sicrhau bod eich gwybodaeth bersonol yn cael ei chadw'n ddiogel a'i fod yn rhoi gwybod i chi sut mae'n defnyddio'ch gwybodaeth.

I ddysgu am sut mae'ch preifatrwydd wedi'i ddiogelu a sut a pham rydyn ni'n defnyddio'ch gwybodaeth bersonol i ddarparu gwasanaethau i chi, ewch i'n hysbysiadau preifatrwydd ar gyfer gwasanaethau yma: www.rctcbc.gov.uk/hysbysiadpreifatrwyddgwasanaeth a thudalennau diogelu data'r Cyngor yma: www.rctcbc.gov.uk/diogeludata.