RhCT Gyda'n Gilydd

RhCT Gyda'n Gilydd yw dull blaengar y Cyngor ar gyfer ymgysylltu â'i drigolion a'i gymunedau.

Mae RhCT Gyda'n Gilydd yn cynnwys dull allweddol sy'n canolbwyntio ar weithio gyda chymunedau a'r sector gwirfoddol er mwyn ystyried opsiynau posibl eraill ar gyfer cynnal gwasanaethau a chyfleusterau yn y dyfodol.

Canolfan Gelf y Miwni, Amgueddfa Cwm Cynon a Phwll Padlo Abercynon yw 3 chyfleuster sy nawr yn cael eu rhedeg gan grwpiau cymunedol, diolch i ddull RhCT Gyda'n Gilydd.

RCTTogetherWelsh1

Hoffech chi achub ar y cyfle i redeg cyfleuster neu wasanaeth sy'n cael ei redeg gan y Cyngor? Llenwch y ffurflen mynegiant o ddiddordeb.

Ymgynghori ar y Gyllideb

Bob blwyddyn, drwy ddull RhCT Gyda'n Gilydd, mae'r Cyngor yn ceisio barn trigolion, defnyddwyr gwasanaethau a chymunedau ar y gyllideb. Bydd y broses ymgynghori yn dechrau ddydd Llun 7 Tachwedd eleni ac yn dod i ben ddydd Llun 19 Rhagfyr.

Cliciwch yma am ragor o wybodaeth am ein cyllideb, a sut i ddweud eich dweud yn eich achlysuron ymgysylltu, yn y teithiau i ganol trefi a thrwy'r efelychydd cyllideb.

Helpu i bennu Cyllideb Rhondda Cynon Taf

Ydych chi'n awyddus i gymryd yr awenau gan y Cyngor am redeg cyfleuster neu wasanaeth? 

Llenwi ffurflen ar-lein i fynegi'ch diddordeb

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.