Cymerwch ofal wrth gael gwared â'ch gwastraff

Os yw trigolion yn penderfynu talu rhywun i gael gwared ar eu gwastraff, rydyn ni'n eu hannog i wneud yn siŵr bod y cwmni yn un swyddogol, a hynny yn sgil dyn o Lyn-coch yn dysgu gwers ddrud.

25 Medi 2018

ABBAmania

ABBAmania coming to the Park & Dare Theatre on October 4

24 Medi 2018

Mae RhCT yn ailgylchu - achos mae'n bwysig!

Mae RhCT yn ailgylchu - achos mae'n bwysig!

24 Medi 2018

Pleidleisiwch dros eich hoff Barc RhCT

Ydych chi'n hoffi mynd am dro ym Mharc Gwledig Cwm Dâr, archwilio gogoniant Fictoraidd Parc Aberdâr neu fwynhau'r Lido ym Mharc Coffa Ynysangharad, mae gyda ni i gyd ein hoff le gwyrdd.

21 Medi 2018

Hyfforddwr y Flwyddyn

Robert Gould is Coach of the Year!

19 Medi 2018

Mae menter 'Hop, Shop & Save' ar gael nawr!

Bydd modd i breswylwyr a busnesau fanteisio ar gynllun Hop, Shop & Save wrth deithio gyda Stagecoach o heddiw ymlaen.

17 Medi 2018

Y Cabinet i ystyried cynigion ar gyfer darpariaeth meithrinfa oriau dydd yn Ynyscynon

Bydd Aelodau o'r Cabinet yn trafod adroddiad yn dilyn ymgynghoriad ynghylch y newidiadau arfaethedig i ddarpariaeth meithrinfa oriau dydd y Cyngor yn Ynyscynon

14 Medi 2018

X Scream – Amser Maith yn Ôl

Byddwch yn barod ar gyfer y Calan Gaeaf mwyaf arswydus erioed

14 Medi 2018

Gwaith i lydanu'r ffordd wedi'i gwblhau yn Club Street, Aberaman

Mae'r Cyngor wedi cwblhau gwaith gwerth £100,000 i lydanu'r ffordd gerbydau yn Club Street, Aberaman, er mwyn darparu ar gyfer cynllun Gofal Ychwanegol ar safle hen Gartref Gofal Preswyl Maesffynnon

14 Medi 2018

Cynigion Ysgolion yr 21ain Ganrif pellach gwerth £23.9 miliwn ar gyfer Cwm Cynon

Bydd y Cabinet yn trafod cynigion newydd i fuddsoddi £23.9 miliwn er mwyn cyflwyno rhagor o gyfleusterau Ysgolion yr 21ain Ganrif i Gwm Cynon, a hynny er mwyn adeiladu ysgol gynradd newydd sbon a chynyddu'r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg...

13 Medi 2018