Ailagor Pwll Nofio Bronwydd gydag oriau agor estynedig a chyfleusterau newid gwell

Bronwydd Pool is re-opening to the public on Monday, April 9, with new, extended hours and improved changing facilities as part of an additional £750,000 investment through the Council's #RCTinvest programme

03 Ebrill 2018

Contractwr wedi'i benodi ar gyfer gwaith adeiladu pont Pontrhondda Road newydd gwerth £1.5m

Mae'r Cyngor wedi penodi contractwr ar gyfer ei gynllun adeiladu pont Pontrhondda Road newydd yn Llwynypïa gwerth £1.5m. Bydd y prosiect yn cael ei gwblhau dros y flwyddyn nesaf

03 Ebrill 2018

Ardal chwarae newydd yn Rhydfelen yn agor mewn pryd ar gyfer gwyliau'r Pasg

Mae ardal chwarae newydd wedi agor yn Rhydfelen mewn pryd ar gyfer gwyliau'r Pasg yn dilyn buddsoddiad o £70,000. Mae'r gwaith wedi'i wneud yn rhan o raglen gwella ardaloedd chwarae ehangach

29 Mawrth 2018

Gwaith ar gyffordd Beddau Halt dros Wyliau'r Pasg

Mae cynllun y Cyngor i wneud gwelliannau i gyffordd Beddau Halt yn mynd rhagddo'n dda. Mae gwaith sy'n golygu bod angen cau'r ffordd wedi cael ei drefnu ar gyfer gwyliau'r Pasg i leihau tarfu cymaint â phosibl

29 Mawrth 2018

Gwaith ailosod prif bibell nwy yn Nhonypandy dros wyliau'r Pasg

Mae cwmni Wales & West Utilities wedi rhoi gwybod i'r Cyngor bydd angen cau ffordd dros dro yn ystod gwyliau'r Pasg i gynnal gwaith ailosod prif bibell nwy

29 Mawrth 2018

Cymeradwyo cynllun peilot er mwyn rheoli celfi stryd yng Nghanol Tref Pontypridd

Mae'r Cabinet wedi cymeradwyo cynllun peilot newydd a fydd yn rheoli'r defnydd o 'gelfi stryd', megis byrddau a chadeiriau, yng Nghanol Trefi - gan ddechrau gyda chyfnod prawf o 12 mis ym Mhontypridd

28 Mawrth 2018

Disgyblion y Cymer yn cael blas ar gyfleoedd yn y diwydiant adeiladu

Mae'r contractwr sy'n gweithio ar fuddsoddiad y Cyngor o £1.9 miliwn yn Ysgol Gynradd y Cymer wedi cynnal cyfres o achlysuron ymgysylltu â disgyblion lleol ynglŷn â chyfleoedd yn y diwydiant adeiladu

28 Mawrth 2018

Dram Y Profiad Sinematig

Dram: Y Profiad Sinematig

28 Mawrth 2018

Mae The Man Engine ar ei ffordd!

Mae The Man Engine ar ei ffordd!

27 Mawrth 2018

Saith o Ddinasyddion Da yn deilwng i dderbyn Gwobrau'r Maer

Saith o Ddinasyddion Da yn deilwng i dderbyn Gwobrau'r Maer

27 Mawrth 2018