Maer Newydd i Rondda Cynon Taf

Maer Newydd i Rondda Cynon Taf

24 Mai 2018

Gwelliannau gwerth £150,000 i faes parcio Pont-y-clun ar fin eu cwblhau

Mae'r Cyngor wedi gwneud gwelliannau i faes parcio ger Clwb Rygbi Pont-y-clun, gan helpu i gwrdd â'r galw am barcio yn lleol, diolch i gyllid sylweddol gan Lywodraeth Cymru a #buddsoddiadRhCT

24 Mai 2018

Cynllun gosod wyneb ar y ffordd yn Ystrad i'w ddechrau dros y Sulgwyn

Council will carry out a quarter-of-a-million pound road resurfacing scheme on the A4058 in Ystrad, which will be started over Whitsun to minimise disruption to residents and businesses

21 Mai 2018

Mae Gŵyl Aberdâr yn ôl ar gyfer 2018!

All roads lead to Aberdare Festival 2018 this Bank Holiday weekend

21 Mai 2018

Bron â 200 o Ddirwyon wedi'u rhoi i Berchnogion Cŵn Anghyfrifol yn RhCT

Bron â 200 o Ddirwyon wedi'u rhoi i Berchnogion Cŵn Anghyfrifol

18 Mai 2018

Gwaith sylweddol ar wal yr afon ar Pontypridd Road, Y Porth

The Council will begin a significant scheme to construct a new river wall at Pontypridd Road in Porth, retaining the traffic management currently in place for Welsh Water's works in the area

18 Mai 2018

Ffordd Gyswllt ar Draws y Cwm yn Aberpennar – arddangosfa gyhoeddus ar gyfer cyfyngiadau traffig

Bydd y Cyngor yn cynnal arddangosfa gyhoeddus gan ddarparu manylion y trefniadau traffig angenrheidiol fydd eu hangen yn ystod prif gyfnod adeiladu cynllun Ffordd Gyswllt ar draws y Cwm yn Aberpennar

18 Mai 2018

Dathliadau Pen-blwydd ar gyfer Gwraig Ganmlwydd Oed

Dathliadau Pen-blwydd ar gyfer Gwraig Ganmlwydd Oed

18 Mai 2018

Achlysur Arddangosfa ar gyfer gwaith sylweddol Canol Tref Tonypandy

Bydd y Cyngor yn cynnal arddangosfa gyhoeddus yn Nhonypandy er mwyn cyflwyno cynlluniau manwl y gwaith gwella sydd wedi'i amserlenni ar gyfer canol y dref

17 Mai 2018

Adroddiad cynnydd – Datblygiadau o ran Ysgolion yr 21ain Ganrif yng Nghwm Rhondda, Tonyrefail a Chwmaman

Mae cynnydd wedi cael ei wneud ar nifer o brif ddatblygiadau o ran Ysgolion yr 21ain Ganrif yng Nghwm Rhondda, Tonyrefail a Chwmaman fydd yn cael eu darparu yn ôl yr amserlen o fis Medi

16 Mai 2018