Gwaith gosod wyneb newydd ar yr A4059 yng Nghwm-bach

Bydd Cyngor Rhondda Cynon Taf yn cynnal gwaith gosod wyneb newydd ar y ffordd ar yr A4059 yng Nghwm-bach. Bydd y gwaith yn cael ei gynnal yn rhan o gynllun gwaith gwella coridor Cwm Cynon er budd defnyddwyr y ffordd

07 Mawrth 2018

Cwrdd â'r Prynwyr

Caiff busnesau ledled Rhondda Cynon Taf eu gwahodd i achlysur AM DDIM lle mae modd iddyn nhw rwydweithio â sefydliadau sydd, ar y cyd, yn gwario cannoedd o filiynau o bunnoedd ar wasanaethau a chynnyrch.

07 Mawrth 2018

Gwelliannau ar gyffordd A473/A4222 Cowbridge Road

Bydd y Cyngor yn dechrau gweithio i wneud gwelliannau i gyffordd brysur yr A473/A4222 Cowbridge Road yn Nhonysguboriau, diolch i fuddsoddiad sylweddol gan Lywodraeth Cymru

07 Mawrth 2018

Cyflawni'r gyfradd ailgylchu bwyd uchaf erioed yn Ionawr 2018

Mae ymdrechion trigolion Rhondda Cynon Taf wedi helpu'r Cyngor i ailgylchu mwy o wastraff bwyd nag erioed o'r blaen ym mis Ionawr 2018 - ond gallwn ni wneud mwy eto i wella'r gyfradd ailgylchu

06 Mawrth 2018

Gwaith dymchwel i alluogi Canolfan Ailgylchu yn y Gymuned Dinas i ehangu

Bydd y gwaith dymchwel yn Ninas, Y Porth, yn dechrau'r mis yma, er mwyn galluogi'r Cyngor i ehangu Canolfan Ailgylchu yn y Gymuned Dinas

06 Mawrth 2018

Gwaith gyda'r nos yn Heol Meisgyn, Aberpennar, yn ystod mis Mawrth

Bydd y contractwr sydd wedi cael ei benodi gan y Cyngor ar gyfer cynllun blaenllaw y Ffordd Gyswllt ar draws y Cwm yn Aberpennar, yn cwblhau gwaith angenrheidiol yn Heol Meisgyn yn ystod mis Mawrth

27 Chwefror 2018

Gwaith yn mynd rhagddo i ddarparu Llwybr i'r Gymuned, Ystrad Rhondda

Mae'r Cyngor wedi dechrau ar y gwaith o greu Llwybr i'r Gymuned gwell i feicwyr a cherddwyr yn Ystrad Rhondda. Mae hyn yn dilyn buddsoddiad o £310,000

26 Chwefror 2018

Y Cyngor yn sicrhau £2.58miliwn o gyllid Ewropeaidd ar gyfer cynllun Tresalem

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf wedi sicrhau cyllid Ewropeaidd sylweddol gwerth £2.58miliwn a fydd yn rhan o becyn cyllid gwerth £3.93miliwn er mwyn moderneiddio unedau busnes yn Nhresalem

23 Chwefror 2018

Cyngerdd Eddi Reader

One of Scotland's most prolific and instantly recognisable voices Eddi Reader is coming to the Coliseum Theatre as part of its 80th anniversary celebrations

23 Chwefror 2018

Gwaith Diogelwch y Ffyrdd ar fin dechrau yn Y Beddau

Bydd y Cyngor yn dechrau prif waith sy'n gysylltiedig â chynllun gwella diogelwch y ffyrdd ym mhen deheuol Heol Gwaunmeisgyn, Y Beddau

22 Chwefror 2018