Gwybodaeth Etholiad

Gwybodaeth Etholiad

05 Ebrill 2017

Gorffen gwaith amnewid rhwystrau diogelwch

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf wedi cwblhau gwaith amnewid rhwystrau diogelwch ar bwys ffyrdd prysur yn Rhondda Cynon Taf

05 Ebrill 2017

Dechrau ailgylchu gwastraff 'gwyrdd'

Ar ôl gaeaf oer a gwlyb, mae'n bosibl bod trigolion Rhondda Cynon Taf yn gobeithio cael bach o heulwen i helpu eu gerddi i flodeuo.

05 Ebrill 2017

Pasg Hapus Gwyrdd gydag Ŵy a Mwy Eleni

Wrth ystyried ailgylchu, mae ein trigolion yn mynd i h-ŵy-l yr Ŵyl. Mae hi bron â bod yn Basg arnon ni, a bydd h-ŵy-l a m-ŵy i bawb pan welwn y canlyniadau!

05 Ebrill 2017

Gwaith ar Groesfan y Gadlys wedi'i gwblhau

Mae gwaith ar gyffordd brysur a chroesfan i gerddwyr yng Nghwm Cynon wedi cael ei gwblhau gan Gyngor Rhondda Cynon Taf

04 Ebrill 2017

Cenedlaethau yn Dod at Ei Gilydd

Daeth cenedlaethau at ei gilydd unwaith eto pan aeth plant bach Little Ferns

04 Ebrill 2017

Gwaith dymchwel hen Ganolfan Siopa Dyffryn Taf wedi'i gwblhau

Mae gwaith dymchwel hen Ganolfan Siopa Dyffryn Taf ym Mhontypridd bellach wedi'i gwblhau yn rhan o gynlluniau ailddatblygu enfawr ar gyfer y safle

03 Ebrill 2017

Hwyl i'r Teulu Cyfan y Pasg yma

Hwyl i'r Teulu Cyfan y Pasg yma

29 Mawrth 2017

Matthew a Tracy Lockyer

Mae Tracy Lockyer yn rhiant maeth sy'n byw yn y Porth

28 Mawrth 2017

Miwsig i'w clustiau!

Mae pum aelod o Wasanaeth Cerdd Rhondda Cynon Taf wedi ennill lle yng Ngherddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru

28 Mawrth 2017