Gwelliannau i Ysgolion dros Wyliau'r Haf

Tra bydd staff a disgyblion yn mwynhau gwyliau'r haf

28 Gorffennaf 2017

Y Comedïwr Ed Byrne yn dod i RhCT

Bydd y Comedïwr Ed Byrne yn dod â'i daith Spoiler Alert i Rhondda Cynon Taf

27 Gorffennaf 2017

Pâr Arbennig yn Dathlu'r Diemwnt

Mae pâr o'r Cymoedd sy'n dathlu 60 mlynedd o briodas

27 Gorffennaf 2017

Gofodwr Prosiect Apollo yn Glanio yn Rhondda Cynon Taf

Un o ofodwyr NASA go iawn yw'r Cyrnol Al Worden

26 Gorffennaf 2017

Gwaith Datblygu mawr cyntaf yn dechrau ar y Ffordd Gyswllt ar Draws y Cwm yn Aberpennar

Mae'r Cyngor wedi dechrau'r camau cyntaf yng ngwaith datblygu'r Ffordd Gyswllt ar Draws y Cwm yn Aberpennar

26 Gorffennaf 2017

Man Chwarae Cwmaman

Yet another new children's play area in Rhondda Cynon Taf is set to open very soon

26 Gorffennaf 2017

Coffáu Canmlwyddiant Robert Bye, Croes Fictoria

An event to mark the centenary of the heroism of Robert Bye VC takes place this weekend

25 Gorffennaf 2017

Agor cyfleusterau cynelu newydd

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf wedi agor gwell cyfleuster cynelu i gŵn strae yn swyddogol. Bydd yn rhoi gwell gwasanaeth i' rheiny sydd wedi colli ci neu gael hyd i un.

25 Gorffennaf 2017

Cyngor yn sicrhau cyllid i gynlluniau lliniaru llifogydd

Caniatawyd £95,625 o gyllid i Gyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf o Lywodraeth Cymru er mwyn cyflawni dau gynllun lliniaru llifogydd

25 Gorffennaf 2017

Cynllun Lliniaru Llifogydd Cwmaman i ddechrau

Bydd Cyngor Rhondda Cynon Taf yn dechrau gwaith ar Gynllun Lliniaru Llifogydd Cwmaman

24 Gorffennaf 2017