Dathlu Wythnos y Llyfrgelloedd

Dathlwch Wythnos Llyfrgelloedd Lleol (9-14 Hydref) drwy ymweld â'ch llyfrgell leol

10 Hydref 2017

Rhialtwch Calan Gaeaf

Rhialtwch Calan Gaeaf

10 Hydref 2017

Mwynhau Bywyd Hamdden

Mwynhau Bywyd Hamdden

10 Hydref 2017

Sioe Gerdd Byrfyfyr Showstopper yn dod i RCT!

Sioe Gerdd Byrfyfyr Showstopper yn dod i RCT!

10 Hydref 2017

Cwblhau gwaith ailadeiladu waliau cynnal, Ynysangharad Road

Mae'r Cyngor bellach wedi cwblhau gwaith sylweddol i ailadeiladu wal gynnal yn Ynysangharad Road, Pontypridd

10 Hydref 2017

Ceisiadau am Grant Cynnal a Chadw Canol y Dref i ddechrau 9fed Hydref

A new Council-funded maintenance grant to help businesses and landlords in Mountain Ash and Tonypandy improve town centre property fronts opens on October 9.

09 Hydref 2017

Gwasanaeth Cysegru Cofeb Ryfel Llantrisant

Mae Gwasanaeth Cysegru cyhoeddus teimladwy wedi cael ei gynnal ger Cofeb Ryfel Llantrisant er cof am y meirwon

09 Hydref 2017

Disgyblion yn Rhoi Sêl eu Bendith i Ysgol Newydd

Children from Cwmaman have given their new school the seal of approval

06 Hydref 2017

Panto Hudol y Nadolig

Ydych chi'n barod am antur fawr i'r teulu cyfan?

06 Hydref 2017

Dechrau Ymgynghori ar y Buddsoddiad Arfaethedig ar gyfer Canolfan Chwaraeon Cwm Rhondda Fach

Dechrau Ymgynghori ar y Buddsoddiad Arfaethedig ar gyfer Canolfan Chwaraeon Cwm Rhondda Fach

06 Hydref 2017