Gwaith adeiladu Pont Pontrhondda Road newydd yn cychwyn

Yn dilyn buddsoddiad sylweddol gan y Cyngor, mae gwaith adeiladu wedi cychwyn yn rhan o gynllun adeiladu pont newydd yn Llwynypïa

16 Mai 2018

Ysgol Gymuned Tonyrefail – y diweddaraf

Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf am gynnydd gwaith adeiladu Ysgol Gymuned newydd Tonyrefail, yn rhan o fuddsoddiad gwerth £44 miliwn mewn Addysg a Hamdden yn yr ardal

15 Mai 2018

Cychwyn ail ran o'r gwaith trwsio ar bont Aberaman

Mae'r Cyngor wedi cychwyn ail ran o'r gwaith trwsio ar bont ffordd yn Aberaman. Mae disgwyl i'r gwaith gael ei gwblhau yn hwyrach yn yr haf

14 Mai 2018

Mae'r darn a oedd ar gau ar Ffordd Mynydd Llanwonno bellach ar agor eto

Mae gwaith torri coed ar hyd Ffordd Mynydd Llanwonno bellach wedi dod i ben. Gwnaeth cwmni Euroforest Ltd y gwaith yma ar ran Cyfoeth Naturiol Cymru

11 Mai 2018

Mae Pythefnos Gofal Maeth

Foster Care Fortnight returns to Rhondda Cynon Taf this month - with the men and women who are already caring for the county borough's children taking to the streets to spread the word about their fantastic vocations.

09 Mai 2018

Buddsoddiad diweddaraf ym Mharc Aberdâr yn adfer y pistyll

Buddsoddiad diweddaraf ym Mharc Aberdâr yn adfer y pistyll

09 Mai 2018

Cyhoeddi Enillydd y Gystadleuaeth Ailgylchu

Casglodd yr ysgolion buddugol gardiau gwerth pwysau ar gyfartaledd o 38 desg ysgo.

08 Mai 2018

Cynllun gofal ychwanegol ar hen safle Cartref Gofal Maes-y-ffynnon

Bydd gwaith adeiladu cyfleuster gofal ychwanegol newydd yn cychwyn cyn bo hir wrth i'r Cyngor wireddu'i ymrwymiad i ddarparu llety sy'n bodloni anghenion pobl hŷn RhCT

08 Mai 2018

Disgyblion yn rhoi taith i drigolion Cwmaman o amgylch safle newydd yr ysgol, sydd werth £7.2 miliwn

Cafodd trigolion Cwmaman gyfle i weld y gwaith gwych sy'n cael ei wneud wrth adeiladu ysgol gynradd newydd y gymuned, sydd werth £7.2 miliwn, a hynny drwy daith dywys gan ddisgyblion lleol

08 Mai 2018

Gwaith ar gynllun diogelwch y ffyrdd yng Nghwm Clydach wedi'i gwblhau

Mae'r Cyngor wedi cwblhau cynllun diogelwch y ffyrdd yng Nghwm Clydach. Mae'r cynllun yma wedi darparu gwelliannau i'r Priffyrdd yn dilyn buddsoddiad gwerth £223,000 gan Lywodraeth Cymru a'r Cyngor

04 Mai 2018