Cwpan Goffa Bernard Baldwin

Bydd Cwpan Goffa Bernard Baldwin yn cael ei chyflwyno yn Rasys Ffordd Nos Galan 2017

20 Rhagfyr 2017

Cabinet yn cytuno i gynnig eithriad Treth y Cyngor i bobl rhwng 18 a 25 oed sy'n gadael gofal

Mae'r Cabinet wedi cytuno i gyflwyno eithriad Treth y Cyngor i breswylwyr sy'n gadael cynllun gofal Rhondda Cynon Taf

19 Rhagfyr 2017

Gorchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus newydd yn mynd i'r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol sy'n gysylltiedig ag alcohol

Mae'r Cabinet wedi cytuno i ymgynghori ar y cynlluniau arfaethedig i gyflwyno Gorchymyn newydd a fydd yn rheoli ymddygiad gwrthgymdeithasol sy'n gysylltiedig ag alcohol yn y Fwrdeistref Sirol

19 Rhagfyr 2017

Trafod Twrci

Gyda dwy ran o dair o gartrefi yn y Deyrnas Unedig (DU) yn dewis twrci ar gyfer eu cinio Nadolig1, mae'r Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) yn cynnig cyngor ar sut y gallwch baratoi'ch twrci yn ddiogel gartref.

19 Rhagfyr 2017

Cynlluniau arloesol ar gyfer Parc Eco newydd ym Mryn Pica

Rhondda Cynon Taf Council has announced plans for a multi-million pound Eco Park development at its Bryn Pica Waste Management Facility – which would be the first of its kind in the UK.

18 Rhagfyr 2017

Y Cyngor yn croesawu uwchraddio un o wasanaethau bws y cymoedd i 'Aur'

The Council has welcomed a £4m investment made by bus operator Stagecoach to provide a luxury Gold service on a second major route in Rhondda Cynon Taf.

18 Rhagfyr 2017

Digwyddiad i ddathlu agor Llyfrgell newydd Rhydfelen

Rhydyfelin's brand new library offering an improved library service and new community spaces has been officially opened by Rebecca Evans AM, Minister for Housing and Regeneration, during a special event

15 Rhagfyr 2017

Adroddiad cynnydd - Gwaith ar System Gylchu Heol Sardis

Significant repairs to Sardis Road and Mill Street bridges in Pontypridd are progressing, with the £1m works set to be completed early next year

15 Rhagfyr 2017

Bwriad i eithrio'r rheiny sy'n gadael gofal o dalu Treth y Cyngor

Cyngor Rhondda Cynon Taf fyddai'r un cyntaf yng Nghymru i ystyried eithrio pobl sy'n gadael gofal, hyd at 25 oed, o dalu Treth y Cyngor

14 Rhagfyr 2017

Dewis Rhys ar gyfer Gemau'r Gymanwlad

Dewis Rhys ar gyfer Gemau'r Gymanwlad

13 Rhagfyr 2017