Skip to main content

Chatterbox

Grwˆ p cyfeillgar ac anffurfiol yw Chatterbox ar gyfer unigolion sy’n gofalu am aelod o’r teulu, ffrind neu gymydog. Dyma rywle i ymlacio, ymarfer eich sgiliau celf a chrefft a chael rhagor o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael.

Caiff Chatterbox ei gynnal gan staff Cynllun y Cynhalwyr RhCT. Maen nhw ar gael i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych chi, cyfeirio chi at y gwasanaethau cywir neu i sgwrsio gyda chi dros baned.  Does dim angen cadw lle.  Galwch heibio ar y diwrnod.  

Ymunwch â ni o...

Ddydd Mawrth cyntaf bob mis 
10am - 11:30am

Eglwys St Catherine,
Heol Gelliwastad, Pontypridd CF37 2UF

Cysylltwch â ni Claire ar:

Llinell Gymorth Radffon: 01443 281463