Skip to main content

Cylch Meithrin

Mae'r Cylchoedd Meithrin yn gylchoedd chwarae cyfrwng Cymraeg, ond, mae croeso i blant o gartrefi di-Gymraeg.

Mae'r Cylchoedd Meithrin yn cael eu cynnal mewn amrywiaeth o leoliadau ar draws y fwrdeistref sirol. Maen nhw'n ysbrydoli datblygu trwy chwarae, gan baratoi'ch plentyn ar gyfer datblygu iaith yn y dyfodol drwy fod yn ddwyieithog o oedran cynnar.

Cylch meithrin

Gweld cylchoedd chwarae cyfrwng Cymraeg lleol drwy wefan DEWIS