Coronafirws (COVID-19)

Mae'r swyddfaar gau ar hyn o bryd ac mae swyddogion gofal plant yn gweithio o bell. Mae modd i ni ateb eich ymholiadau trwy e-bost neu dros y ffôn. Ein nod yw ateb pob ymholiad cyn gynted â phosibl, fodd bynnag, byddwch yn effro i'r ffaith efallai bydd ychydig o oedi cyn ymateb.

Manylion Cyswllt:

Denise Humphries: 01443 744026 / 07825 675667

Carfan Datblygu Gofal Plant Cyffredinol

E-bost: carfangofalplant@rctcbc.gov.uk

Sian Wood:  07393 759217

Gillian Evans: 07881 268187 (Dydd Llyn a Dydd Mawrth yn unig)

Carfan Cynnig Gofal Plant

E-bost: CynnigGofalPlantCymruRhCT@rctcbc.gov.uk

Rhys Picton: 07385 086785

Rachel Gunter: 07385 086088

Cath Herbert: 07385 086138

Tîm gofal plant

Childcare

Chwilio am feithrinfeydd oriau dydd a gwarchodwyr plant yn eich ardal chi.

Childcare

Gwybodaeth am ddim a chyfeirio ar gyfer HOLL rieni, cynhalwyr a gwarcheidwaid yn RhCT.

Childcare

Darparu 30 awr o ofal plant ac addysg blynyddoedd cynnar i blant 3 a 4 oed, wedi'u hariannu gan y llywodraeth am 48 wythnos o'r flwyddyn.

Childcare

Darllen yr yr adroddiad Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant llawn.

Childcare

Gweld y grantiau sydd ar gael i warchodwyr plant a meithrinfeydd