Skip to main content

Tîm gofal plant

Childcare

Chwilio am feithrinfeydd oriau dydd a gwarchodwyr plant yn eich ardal chi.

Childcare

Gwybodaeth am ddim a chyfeirio ar gyfer HOLL rieni, cynhalwyr a gwarcheidwaid yn RhCT.

Childcare

Darparu 30 awr o ofal plant ac addysg blynyddoedd cynnar i blant 3 a 4 oed, wedi'u hariannu gan y llywodraeth am 48 wythnos o'r flwyddyn.

Childcare

Darllen yr yr adroddiad Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant llawn.

Childcare

Gweld y grantiau sydd ar gael i warchodwyr plant a meithrinfeydd

Alffa i Omega o'n Gwasanaethau