Mae Dechrau'n Deg yn cefnogi plant er mwyn sicrhau eu bod nhw'n cael y dechrau gorau posibl mewn bywyd.

 

Ydych chi'n gymwys i dderbyn cymorth Dechrau'n Deg? Rhowch eich cod post yn y peiriant chwilio isod.

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.