Skip to main content

Faint yw fy nhreth Gyngor?

Os ydych chi'n gwybod beth yw Band Prisio eich cartref, gallwch chi gael gwybod faint bydd eich bil Treth y Cyngor (cyn unrhyw ostyngiadau neu fudd-daliadau rydych chi'n gymwys i'w derbyn).
Dewch o hyd i'ch band treth cyngor a'ch tâl gros
Mae Asiantaeth y Swyddfa Brisio yn pennu pob band prisio ar gyfer y dreth gyngor..

Mae rhai ardaloedd yn Rhondda Cynon Taf sydd â lefelau Treth y Cyngor gwahanol i weddill y Fwrdeistref Sirol. Mae hyn oherwydd eu bod nhw'n byw mewn ardaloedd gyda chyngor cymunedol, sy'n codi presept (tâl) ar fil Treth y Cyngor.

Mae dadansoddiad o bresept pob asiantaeth ar eich bil Treth y Cyngor. Os nad ydych yn gallu gweld eich ardal wedi'i henwi, bydd eich tâl Treth y Cyngor wedi'i nodi yn y tabl 'Pob ardal arall yn Rhondda Cynon Taf'.

Tablau'n dangos Taliadau Treth y Cyngor - 2024-25

Bandiau:

Tablau'n dangos Taliadau Treth y Cyngor - 2024-25
Ardal Cymuned

A (£.p)

B (£.p)

C (£.p)

D (£.p)

E (£.p)

F (£.p)

G (£.p)

H (£.p)

I (£.p)

GILFACH GOCH COMMUNITY COUNCIL         

1421.78

1658.74

1895.71

2132.67

2606.60

3080.52

3554.45

4265.34

4976.23

HIRWAUN COMMUNITY COUNCIL              

1401.30

1634.85

1868.40

2101.95

2569.05

3036.15

3503.25

4203.90

4904.55

LLANHARAN COMMUNITY COUNCIL            

1417.66

1653.94

1890.21

2126.49

2599.04

3071.60

3544.15

4252.98

4961.81

LLANHARRY COMMUNITY COUNCIL            

1417.67

1653.94

1890.22

2126.50

2599.06

3071.61

3544.17

4253.00

4961.83

LLANTRISANT COMMUNITY COUNCIL          

1403.21

1637.08

1870.95

2104.82

2572.56

3040.30

3508.03

4209.64

4911.25

LLANTRISANT COMMUNITY COUNCIL          

1403.21

1637.08

1870.95

2104.82

2572.56

3040.30

3508.03

4209.64

4911.25

LLANTWIT FARDRE COMMUNITY COUNCIL      

1400.07

1633.41

1866.76

2100.10

2566.79

3033.48

3500.17

4200.20

4900.23

PONTYCLUN COMMUNITY COUNCIL            

1409.93

1644.91

1879.90

2114.89

2584.87

3054.84

3524.82

4229.78

4934.74

PONTYPRIDD COMMUNITY COUNCIL           

1416.75

1652.88

1889.00

2125.13

2597.38

3069.63

3541.88

4250.26

4958.64

PONTYPRIDD COMMUNITY COUNCIL           

1416.75

1652.88

1889.00

2125.13

2597.38

3069.63

3541.88

4250.26

4958.64

RHIGOS COMMUNITY COUNCIL               

1404.60

1638.70

1872.80

2106.90

2575.10

3043.30

3511.50

4213.80

4916.10

TAFFS WELL COMMUNITY COUNCIL           

1383.83

1614.46

1845.10

2075.74

2537.02

2998.29

3459.57

4151.48

4843.39

TONYREFAIL COMMUNITY COUNCIL           

1415.37

1651.27

1887.16

2123.06

2594.85

3066.64

3538.43

4246.12

4953.81

YNYSYBWL COMMUNITY COUNCIL             

1401.99

1635.66

1869.32

2102.99

2570.32

3037.65

3504.98

4205.98

4906.98

All Other Parts of Rhondda Cynon Taf

1364.88

1592.36

1819.84

2047.32

2502.28

2957.24

3412.20

4094.64

4777.08