Strategaethau, Cynlluniau a Pholisïau Tai

Housing-Delivery-Plan-General-Information

Gweld yr hyn mae'r Cynllun Darparu Tai am ei gyflawni. 

Housing-Delivery-Plan-General-Information

Gweld y Cynllun Darparu Tai ar gyfer yr ardal leol. 

Low-cost-home-ownership

Gweld yr opsiynau tai cost isel sydd ar gael yn lleol. 

Energy-efficiency-grants

Gweld manylion ynglŷn â strategaeth cynhesrwydd fforddiadwy y Cyngor.

Gypsy-Traveller
Mae Rhondda Cynon Taf yn edrych ar anghenion byw Sipsiwn a Theithwyr..