Bydd Gwasanaeth Llyfrgelloedd Rhondda Cynon Taf yn gweithredu gwasanaeth "Archebu a Chasglu" yn unig. Darllen rhagor am y gwasanaeth Archebu a Chasglu

Cyhoeddiad Pwysig

O 14 Medi, rhaid i chi wisgo gorchudd wyneb wrth fynd i mewn i unrhyw lyfrgell yn Rhondda Cynon Taf.

Llyfrgell Abercynon

Llyfrgell Abercynon
Ynysmeurig Road,
Abercynon
CF45 4SU

Ffôn: (01443) 741926
E-bost: Llyfrgell.Abercynon@rhondda-cynon-taf.gov.uk

Gweld Llyfrgell Abercynon ar fap

Abercynon-Library
Defnyddiwch gatalog ar-lein y llyfrgell i bori, cadw ac adnewyddu eitemau.

Gwasanaeth Archebu a Chasglu

Bydd y Gwasanaeth Llyfrgelloedd yn darparu gwasanaeth "Archebu a Chasglu" yn unig. Bydd modd archebu llyfrau a'u casglu o'r llyfrgelloedd canlynol:

 • Llyfrgell Pontypridd (Llys Cadwyn)
 • Llyfrgell Treorci
 • Llyfrgell Aberdâr
 • Canolfan Pennar (Llyfrgell Aberpennar)
 • Llyfrgell Rhydfelen
 • Llyfrgell y Porth
 • Llyfrgell Hirwaun
 • Llyfrgell Glynrhedynog
 • Llyfrgell Pont-y-Clun
 • Llyfrgell Pentr'r Eglwys
 • Llyfrgell Abercynon
 • Llyfrgell Llantrisant
 • Llyfrgell Tonypandy 

Rhagor o wybodaeth am y Gwasanaeth Archebu a Chasglu

Oriau agor

Nodwch - mae'r amseroedd agor wedi newid yn ystod y gwasanaeth "Archebu a Chasglu"

Am y newyddion a’r wybodaeth ddiweddaraf, ewch i dudalen facebook Gwasanaeth y Llyfrgelloedd neu wefan, Twitter neu Facebook y Cyngor.

Timetable
DiwrnodBorePrynhawn
Dydd Llun 9:00 am - 5:00 pm  
Dydd Mawrth 9:00 am - 5:00 pm  
Dydd Mercher AR GAU AR GAU
Dydd Iau 9:00 am - 5:00 pm  
Dydd Gwener 9:00 am  -5:00 pm  
Dydd Sadwrn 9:00 am - 1:00 pm Ar Gau

Cyfleusterau

Facilities
   
13 o gyfrifiaduron at ddefnydd y cyhoedd (â meddalwedd Microsoft Office)    Peiriant llungopïo
Mynediad i'r rhyngrwyd    Peiriant argraffu du a gwyn / lliw
Catalog ar-lein    Peiriant sganio
Casgliad o DVDau    Ystafell cyfarfodydd ar gyfer y gymuned *
Casgliad o lyfrau llafar/sain    Consol gemau Xbox
Casgliad o gerddoriaeth     Cryno ddisgiau a chofau bach ar werth

* Mae grwpiau cymunedol, Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf a sefydliadau di-elw yn cael defnyddio'r ystafell cyfarfodydd am ddim. Mae modd i sefydliadau masnachol logi'r ystafell am bris rhesymol.

Os byddwch chi eisiau cadw'r ystafell cyfarfodydd, cysylltwch â ni.

 • Brownies                                 Dydd Llun                                5.00-7.00pm
 • Sgiliau Hanfodol                      Dydd Llun                                10.00am-12.00pm
 • Ymarfer Côr Meibion                Dydd Llun a Dydd Mercher    7.00-9.00pm
 • Cymraeg i Ddechreuwyr         Dydd Mawrth                          9.30-11.30am
 • Cymraeg i Ddysgwyr Uwch     Dydd Mawrth                          4.00-6.00pm
 • Bingo                                       Dydd Iau                                  1.00-3.00pm
 • Bore Coffi Cymraeg                  Dydd Iau                                  11.00am-12.30pm
 • Cylch Chwarae                        Dydd Gwener                          9.00am-11.30am
 • Dydd Gwener Digidol             Dydd Gwener                          10.00am-12.00pm
 • Clwb Swyddi                            Dydd Gwener                          10.00am-12.00pm

Mynediad i bobl anabl

 • mannau parcio i bobl anabl
 • mynediad i gadeiriau olwyn
 • lifft i'r ail lawr

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.