Llyfrgell Pont-y-clun

Llyfrgell Pont-y-clun,
Heol-y-Felin
Pont-y-clun
CF72 9BE

Ffôn: 01443 237843
E-bost: Llyfrgell.Pontyclun@rhondda-cynon-taf.gov.uk

Gweld Llyfrgell Pont-y-clun ar fap

Pontyclun-Library
Defnyddiwch gatalog ar-lein y llyfrgell i bori, cadw ac adnewyddu eitemau.

Oriau agor

Yn rhan o weithredoedd y Cyngor i leihau lledaeniad y Coronafeirws (COVID-19), bydd y Llyfrgell yna’n cau am 6pm 18/03/2020, ac yn parhau i fod ar gau hyd nes y byddwn ni’n dweud yn wahanol.

Bydd y llyfrgelloedd canlynol yn parhau i fod ar agor:

Pentre’r Eglwys

Llantrisant

Glanrhedynog

Y Pôrth

Aberpennar

Aberdâr

Bydd Llyfrgell Pontypridd yn cau am 6pm heno ond bydd yn ailagor ddydd Llun 30 Mawrth yn ei lleoliad newydd yn Llys Cadwyn, Stryd Taf.

Am y newyddion a’r wybodaeth ddiweddaraf, ewch i dudalen facebook Gwasanaeth y Llyfrgelloedd neu wefan, Twitter neu Facebook y Cyngor.

Timetable
DiwrnodBorePrynhawn
Dydd Llun AR GAU AR GAU
Dydd Mawrth 9:00 am to 1:00 pm 2:00pm to 6.30pm
Dydd Mercher 9:00 am to 1:00 pm 2:00pm to 5:00pm
Dydd Iau 9:00 am to 1:00 pm AR GAU
Dydd Gwener 9:00 am to 1:00 pm 2:00pm to 6:00pm
Dydd Sadwrn 9:00 am to 1:00 pm AR GAU

Cyfleusterau

Cyfleusterau
  
8 o gyfrifiaduron at ddefnydd y cyhoedd (â meddalwedd Microsoft Office) Peiriant sganio
Mynediad i'r rhyngrwyd Peiriant llungopïo
Catalog ar-lein Peiriant argraffu du a gwyn / lliw
Casgliad o DVDau Cryno ddisgiau a chofau bach ar werth
Ystafell cyfarfodydd ar gyfer y gymuned*  

* Mae grwpiau cymunedol, Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf a sefydliadau di-elw yn cael defnyddio'r ystafell cyfarfodydd am ddim. Mae modd i sefydliadau masnachol logi'r ystafell am bris rhesymol.

Os byddwch chi eisiau cadw'r ystafell cyfarfodydd, cysylltwch â ni.

  • mynediad i gadeiriau olwyn
  • lawrlwytho i CD neu gof bach (mae modd prynu cryno ddisgiau a chofau bach yn y llyfrgell)

Dosbarthiadau/Digwyddiadau

  • Bob yn ail ddydd Mawrth       Syrjeri Allgymorth IBobUn                              10.00-1.00pm
  • Dydd Mawrth                          Syrjeri'r Cynghorydd Cymuned                       9.00-9.45am
  • Dydd Mercher                         Tylino babanod – Cyfrwng Cymraeg             10.30-11.30am
  • Dydd Mercher                        Amser Rhigymau – Cyfrwng Cymraeg            11.30-12.30pm
  • Dydd Mercher                        Grŵp Rhieni a Phlant Bach                            2.00-3.00pm
  • Dydd Mercher ola'r mis          Clwb Llyfrau Bookworms                                2.00-3.30pm
  • Bob 3ydd Dydd Mercher y mis  Cylch Ysgrifennu                                               9.30-12.00pm

        Am wybodaeth gyfoes am Lyfrgell Pont-y-clun, ewch i http://www.pontyclun.net/Library

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.