Skip to main content

Llyfrgell Pont-y-clun

Llyfrgell Pont-y-clun

Llyfrgell Pont-y-clun,
Heol-y-Felin
Pont-y-clun
CF72 9BE

Ffôn: 01443 237843
E-bost: Llyfrgell.Pontyclun@rhondda-cynon-taf.gov.uk

Gweld Llyfrgell Pont-y-clun ar fap

Pontyclun-Library
Defnyddiwch gatalog ar-lein y llyfrgell i bori, cadw ac adnewyddu eitemau.

Oriau agor

Timetable
DiwrnodBorePrynhawn
Dydd Llun AR GAU  AR GAU
Dydd Mawrth 9:00 am- 1:00pm                        2:00pm- 6:30pm
Dydd Mercher 9:00am-1:00pm 2:00pm-5:00pm 
Dydd Iau 9:00 am to 1:00 pm  AR GAU
Dydd Gwener 9:00 am to 1:00 pm 2:00pm-6:00pm 
Dydd Sadwrn 9:00 am to 1:00 pm AR GAU

Cyfleusterau

Cyfleusterau
  
Gyfrifiaduron at ddefnydd y cyhoedd (â meddalwedd Microsoft Office) Peiriant sganio
Mynediad i'r rhyngrwyd Peiriant llungopïo
Catalog ar-lein Peiriant argraffu du a gwyn / lliw
Ystafell cyfarfodydd ar gyfer y gymuned*  

* Mae grwpiau cymunedol, Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf a sefydliadau di-elw yn cael defnyddio'r ystafell cyfarfodydd am ddim. Mae modd i sefydliadau masnachol logi'r ystafell am bris rhesymol.

Os byddwch chi eisiau cadw'r ystafell cyfarfodydd, cysylltwch â ni.

  • mynediad i gadeiriau olwyn
Am wybodaeth gyfoes am Lyfrgell Pont-y-clun, ewch i http://www.pontyclun.net/Library