Llyfrgell Pont-y-clun

Llyfrgell Pont-y-clun,
Heol-y-Felin
Pont-y-clun
CF72 9BE

Ffôn: 01443 237843
E-bost: Llyfrgell.Pontyclun@rhondda-cynon-taf.gov.uk

Gweld Llyfrgell Pont-y-clun ar fap

Pontyclun-Library
Defnyddiwch gatalog ar-lein y llyfrgell i bori, cadw ac adnewyddu eitemau.

Oriau agor

Timetable
DiwrnodBorePrynhawn
Dydd Llun AR GAU AR GAU
Dydd Mawrth 9:00 am to 1:00 pm 2:00pm to 6.30pm
Dydd Mercher 9:00 am to 1:00 pm 2:00pm to 5:00pm
Dydd Iau 9:00 am to 1:00 pm AR GAU
Dydd Gwener 9:00 am to 1:00 pm 2:00pm to 6:00pm
Dydd Sadwrn 9:00 am to 1:00 pm AR GAU

Cyfleusterau

Cyfleusterau
  
8 o gyfrifiaduron at ddefnydd y cyhoedd (â meddalwedd Microsoft Office) Peiriant sganio
Mynediad i'r rhyngrwyd Peiriant llungopïo
Catalog ar-lein Peiriant argraffu du a gwyn / lliw
Casgliad o DVDau Cryno ddisgiau a chofau bach ar werth
Ystafell cyfarfodydd ar gyfer y gymuned*  

* Mae grwpiau cymunedol, Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf a sefydliadau di-elw yn cael defnyddio'r ystafell cyfarfodydd am ddim. Mae modd i sefydliadau masnachol logi'r ystafell am bris rhesymol.

Os byddwch chi eisiau cadw'r ystafell cyfarfodydd, cysylltwch â ni.

 • mynediad i gadeiriau olwyn
 • lawrlwytho i CD neu gof bach (mae modd prynu cryno ddisgiau a chofau bach yn y llyfrgell)

Dosbarthiadau/Digwyddiadau

  • Bob yn ail ddydd Mawrth, 10am-1pm

   Sesiwn Allgymorth IBobUn

  • Mae'r Cyngor yn anfon cynrychiolydd i Lyfrgell Pont-y-clun bob yn ail wythnos i ddelio â materion, gan gynnwys ceisiadau am docyn mantais y bysiau, ceisiadau am fathodyn glas ac ati. Am ragor o wybodaeth, ewch i www.rctcbc.gov.uk/ibobun 

  • Bob prynhawn Mercher, 2-3pm

   Cylchoedd Rhieni a Phlant Bach

   Straeon, crefftau a chaneuon bob wythnos yn ystod tymor yr ysgol, ar gyfer plant hyd at oedran ysgol. 

   Dydd Mercher ola'r Mis, 2-3.30pm

   Clwb Llyfrau

   Trafodwch y llyfrau diweddaraf a rhoi'r byd yn ei le!

    Bob yn 3ydd Dydd Mercher, 10am-12pm dydd

   Cylch Ysgrifennu

   Mae'r awdur lleol, Yvonne Hughes, yn cynnig help a chyngor i egin awduron.

   Ffoniwch y llyfrgell am fanylion - 01443 237843 

   Bob Dydd Gwener, 2-4pm

   Sesiwn Cyngor Ariannol Canolfan Gyngor ar Bopeth

   Sesiwn galw heibio anffurfiol, ewch i'r wefan am fanylion  http://carct.org.uk/cysylltwch-a-ni/

    Am wybodaeth gyfoes am Lyfrgell Pont-y-clun, ewch i http://www.pontyclun.net/Library

    

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.