Bydd Gwasanaeth Llyfrgelloedd Rhondda Cynon Taf yn gweithredu gwasanaeth "Archebu a Chasglu" yn unig. Darllen rhagor am y gwasanaeth Archebu a Chasglu

Cyhoeddiad Pwysig

O 14 Medi, rhaid i chi wisgo gorchudd wyneb wrth fynd i mewn i unrhyw lyfrgell yn Rhondda Cynon Taf.

Llyfrgell Pont-y-clun

Llyfrgell Pont-y-clun,
Heol-y-Felin
Pont-y-clun
CF72 9BE

Ffôn: 01443 237843
E-bost: Llyfrgell.Pontyclun@rhondda-cynon-taf.gov.uk

Gweld Llyfrgell Pont-y-clun ar fap

Pontyclun-Library
Defnyddiwch gatalog ar-lein y llyfrgell i bori, cadw ac adnewyddu eitemau.

Gwasanaeth Archebu a Chasglu

Bydd y Gwasanaeth Llyfrgelloedd yn darparu gwasanaeth "Archebu a Chasglu" yn unig. Bydd modd archebu llyfrau a'u casglu o'r llyfrgelloedd canlynol:

 • Llyfrgell Pontypridd (Llys Cadwyn)
 • Llyfrgell Treorci
 • Llyfrgell Aberdâr
 • Canolfan Pennar
 • Llyfrgell Rhydfelen
 • Llyfrgell y Porth
 • Llyfrgell Hirwaun
 • Llyfrygell Glynrhedynog
 • Llyfrgell Pont-y-Clun
 • Llyfrgell Pentr'r Eglwys
 • Llyfrgell Abercynon
 • Llyfrgell Llantrisant
 • Llyfrgell Tonypandy 

Rhagor o wybodaeth am y Gwasanaeth Archebu a Chasglu

Oriau agor

Nodwch - mae'r amseroedd agor wedi newid yn ystod y gwasanaeth "Archebu a Chasglu" 

Timetable
DiwrnodBorePrynhawn
Dydd Llun 9:00 am - 5:00pm  
Dydd Mawrth 9:00 am to 5:00 pm  
Dydd Mercher AR GAU  
Dydd Iau 9:00 am to 5:00 pm  
Dydd Gwener 9:00 am to 5:00 pm  
Dydd Sadwrn 9:00 am to 1:00 pm AR GAU

Cyfleusterau

Cyfleusterau
  
8 o gyfrifiaduron at ddefnydd y cyhoedd (â meddalwedd Microsoft Office) Peiriant sganio
Mynediad i'r rhyngrwyd Peiriant llungopïo
Catalog ar-lein Peiriant argraffu du a gwyn / lliw
Casgliad o DVDau Cryno ddisgiau a chofau bach ar werth
Ystafell cyfarfodydd ar gyfer y gymuned*  

* Mae grwpiau cymunedol, Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf a sefydliadau di-elw yn cael defnyddio'r ystafell cyfarfodydd am ddim. Mae modd i sefydliadau masnachol logi'r ystafell am bris rhesymol.

Os byddwch chi eisiau cadw'r ystafell cyfarfodydd, cysylltwch â ni.

 • mynediad i gadeiriau olwyn
 • lawrlwytho i CD neu gof bach (mae modd prynu cryno ddisgiau a chofau bach yn y llyfrgell)

Dosbarthiadau/Digwyddiadau

 • Bob yn ail ddydd Mawrth       Syrjeri Allgymorth IBobUn                              10.00-1.00pm
 • Dydd Mawrth                          Syrjeri'r Cynghorydd Cymuned                       9.00-9.45am
 • Dydd Mercher                         Tylino babanod – Cyfrwng Cymraeg             10.30-11.30am
 • Dydd Mercher                        Amser Rhigymau – Cyfrwng Cymraeg            11.30-12.30pm
 • Dydd Mercher                        Grŵp Rhieni a Phlant Bach                            2.00-3.00pm
 • Dydd Mercher ola'r mis          Clwb Llyfrau Bookworms                                2.00-3.30pm
 • Bob 3ydd Dydd Mercher y mis  Cylch Ysgrifennu                                               9.30-12.00pm

        Am wybodaeth gyfoes am Lyfrgell Pont-y-clun, ewch i http://www.pontyclun.net/Library

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.