Skip to main content

Llyfrgell Rhydfelen

Llyfrgell Rhydfelen

Llyfrgell Rhydfelen
Poplar Road,
Rhydfelen, CF37 5LR

Ffôn: 01443 570009

E-bost: Rhydyfelin.Library@rctcbc.gov.uk

Rhydefelin Library
Defnyddiwch gatalog ar-lein y llyfrgell i bori, cadw ac adnewyddu eitemau.

Oriau agor

Timetable
DiwrnodAmser
Dydd Llun 9:00 am to 1:00 pm    AR GAU
Dydd Mawrth 9:00 am to 1.00pm     2:00pm-6:30pm
Dydd Mercher                  AR GAU
Dydd Iau 9:00 am to 1.00pm     2:00pm-5:00pm
Dydd Gwener 9:00 am to 1.00pm     2:00pm-6:00pm
Dydd Sadwrn 9:00 am to 1:00 pm

Cyfleusterau

Cyfleusterau
  

Ystafell TGCh a sgrîn ryngweithiol 'C-Touch'.

Peiriant sganio

2 gyfrifiadur y mae modd i'r cyhoedd eu defnyddio ym mhrif ardal benthyca'r llyfrgell

Peiriant llungopïo

Un ystafell gyfarfod fawr ar gyfer y gymuned (gyda digon o le ar gyfer 15-20 o bobl) â sgrin ryngweithiol 'C-Touch'

 

Wi-Fi rhad ac am ddim

Peiriant argraffu du a gwyn / lliw Ystafell cyfarfodydd ar gyfer y gymuned*
Un ystafell gyfarfod fach ar gyfer y gymuned (gyda digon o le ar gyfer 8-10 o bobl)  

Llyfrau Print Bras                                                   Casgliad o lyfrau llafar/sain
                                                                                                                  
                                     

 

                                   

                                                                                                                          

 

* Mae grwpiau cymunedol, Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf a sefydliadau di-elw yn cael defnyddio'r ystafell cyfarfodydd am ddim. Mae modd i sefydliadau masnachol logi'r ystafell am bris rhesymol.

Os byddwch chi eisiau cadw'r ystafell cyfarfodydd, cysylltwch â ni.

Mynediad i bobl anabl

  • mynediad i gadeiriau olwyn