Bydd Gwasanaeth Llyfrgelloedd Rhondda Cynon Taf yn gweithredu gwasanaeth "Archebu a Chasglu" yn unig. Darllen rhagor am y gwasanaeth Archebu a Chasglu

Cyhoeddiad Pwysig

O 14 Medi, rhaid i chi wisgo gorchudd wyneb wrth fynd i mewn i unrhyw lyfrgell yn Rhondda Cynon Taf.

Llyfrgell Rhydfelen

Llyfrgell Rhydfelen
Poplar Road,
Rhydfelen, CF37 5LR

Ffôn: 01443 570009

E-bost: Rhydyfelin.Library@rctcbc.gov.uk

Rhydefelin Library
Defnyddiwch gatalog ar-lein y llyfrgell i bori, cadw ac adnewyddu eitemau.

Gwasanaeth Archebu a Chasglu

Bydd y Gwasanaeth Llyfrgelloedd yn darparu gwasanaeth "Archebu a Chasglu" yn unig. Bydd modd archebu llyfrau a'u casglu o'r llyfrgelloedd canlynol:

 • Llyfrgell Pontypridd (Llys Cadwyn)
 • Llyfrgell Treorci
 • Llyfrgell Aberdâr
 • Canolfan Pennar
 • Llyfrygell y Porth
 • Llyfrygell Rhydfelin
 • Llyfrgell Hirwaun
 • Llyfrgell Glynrhedynog
 • Llyfrgell Pont-y-Clun
 • Llyfrgell Pentr'r Eglwys
 • Llyfrgell Abercynon
 • Llyfrgell Llantrisant
 • Llyfrgell Tonypandy 

Rhagor o wybodaeth am y Gwasanaeth Archebu a Chasglu

Oriau agor

Nodwch - mae'r amseroedd agor wedi newid yn ystod y gwasanaeth "Archebu a Chasglu"

Timetable
DiwrnodAmser
Dydd Llun 9:00 am to 5:00 pm
Dydd Mawrth 9:00 am to 5.00pm
Dydd Mercher AR GAU
Dydd Iau 9:00 am to 5.00pm
Dydd Gwener 9:00 am to 5.00pm
Dydd Sadwrn 9:00 am to 1:00 pm

Cyfleusterau

Cyfleusterau
  

Ystafell TGCh gyda 10 cyfrifiadur y mae modd i'r cyhoedd eu defnyddio a sgrîn ryngweithiol 'C-Touch'.

Peiriant sganio

2 gyfrifiadur y mae modd i'r cyhoedd eu defnyddio ym mhrif ardal benthyca'r llyfrgell

Peiriant llungopïo

Un ystafell gyfarfod fawr ar gyfer y gymuned (gyda digon o le ar gyfer 15-20 o bobl) â sgrin ryngweithiol 'C-Touch'

 

Wi-Fi rhad ac am ddim

Casgliad o DVDau Cryno ddisgiau a chofau bach ar werth
Peiriant argraffu du a gwyn / lliw Ystafell cyfarfodydd ar gyfer y gymuned*
Un ystafell gyfarfod fach ar gyfer y gymuned (gyda digon o le ar gyfer 8-10 o bobl)  

Llyfrau Print Bras                                                   Casgliad o lyfrau llafar/sain
                                                                                                                  
                                     

 

                                   

                                                                                                                          

 

* Mae grwpiau cymunedol, Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf a sefydliadau di-elw yn cael defnyddio'r ystafell cyfarfodydd am ddim. Mae modd i sefydliadau masnachol logi'r ystafell am bris rhesymol.

Os byddwch chi eisiau cadw'r ystafell cyfarfodydd, cysylltwch â ni.

Dosbarthiadau

 • Dydd Llun (Cyntaf o'r mis)                  Grŵp Cynhalwyr Alzheimers             9.00am-1.00pm
 • Dydd Mawrth                                      Dragon Savers                                    9.00am-12.00pm
 • Dydd Mawrth                                      Clwb Crefftau                                     10.00am-12.00pm
 • Dydd Mawrth                                      Grŵp Gweu a Chrosio                        1.00pm-3.00pm
 • Dydd Mawrth                                      Grŵp Gwnïo                                       3.00pm-6.00pm
 • Dydd Mercher                                    Clwb Swyddi                                       10.00am-12.00pm
 • Dydd Mercher                                    Cwrs Cyfrifiaduron                             1.00pm-3.00pm
 • Dydd Iau                                              Cwrs Cyfrifiaduron                             10.00am-1.00pm
 • Dydd Iau                                              Tylino Babanod                                   2.00pm-3.00pm
 • Dydd Iau                                              Boreau Coffi                                       10.30am-12.00pm
 • Dydd Iau (Ail ddydd Iau bob mis)       Grŵp Darllen Amgen (i bobl               10.30am-11.30am
 •                                                             â nam ar eu golwg)    
 • Dydd Iau (Trydydd dydd Iau bob mis) Travol                                                  10.30am-12.00pm
 • Dydd Gwener (Cyntaf bob mis)          Grŵp Darllen                                         4.45pm-5.45pm
 • Dydd Gwener                                      Dydd Gwener Digidol                          10.00am-12.00pm
 • Dydd Gwener                                      Rockatots                                            10.30am-11.15am
 • Dydd Sadwrn (Cyntaf bob mis)           Cyfarfod Cynghorwyr                          10.00am-11.00am

Mynediad i bobl anabl

 • mynediad i gadeiriau olwyn