Mae Gwasanaeth Llyfrgelloedd Rhondda Cynon Taf yn cydnabod y gall gwirfoddolwyr sy'n gweithio ochr yn ochr â staff llyfrgelloedd chwarae rhan bwysig wrth ehangu a gwella'r gwasanaethau llyfrgell rydyn ni'n eu darparu.

Gall gwirfoddoli fod yn brofiad buddiol a gwerth chweil sy'n eich helpu chi:

  • i gael hyfforddiant a phrofiad ymarferol
  • i gwrdd â phobl newydd a helpu eraill
  • i wella’ch hyder
  • i wella'ch CV
  • i ddysgu sgiliau newydd

Bydd Gwasanaeth Llyfrgelloedd Rhondda Cynon Taf yn nodi cyfleoedd gwirfoddoli mewn llyfrgelloedd ledled y Fwrdeistref Sirol. P'un ai eich bod chi'n mwynhau darllen, sgwrsio neu eisiau helpu pobl i fynd ar-lein, efallai y bydd cyfle i chi.

Wrth i gyfleoedd gwirfoddoli godi, byddan nhw'n cael eu hysbysebu yma, felly dewch yn ôl yn rheolaidd i weld y diweddariadau.

How to volunteer

We will promote volunteering opportunities when they arise. 

Read the role description carefully before deciding on whether a volunteering opportunity is suitable for you. This will provide general information on the volunteer opportunity including location and numbers of hours if appropriate. 

For further details please contact: Menna.James@rctcbc.gov.uk

Read our volunteering policy (pdf)

Please note that we will continue to support applications for work experience, Welsh Baccalaureate and Duke of Edinburgh volunteering. To apply for these please contact your local library.

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.