Trafnidiaeth Cymru sydd bellach yn cyhoeddi cardiau teithio rhatach.  Y ffordd hawsaf a chyflymaf i gael eich cerdyn teithio yw trwy wneud cais ar-lein ar wefan Trafnidiaeth Cymru.  Ewch i wefan Trafnidiaeth Cymru am ragor o wybodaeth a dilyn y cyfarwyddiadau syml.  Nodwch: bydd gofyn i chi ddarparu'ch Rhif Yswiriant Gwladol wrth wneud cais. Does dim modd prosesu'ch cais hebddo.

Os does dim modd i chi wneud cais ar-lein, beth am ofyn i ffrind, aelod o'r teulu neu rywun rydych chi'n ymddiried ynddo i wneud cais ar eich rhan. Fel arall, os does neb ar gael i roi cymorth i chi, trefnwch apwyntiad i fynd i Ganolfan IBobUn, lle bydd rhywun ar gael i'ch helpu i gwblhau'ch cais. Mae modd trefnu hyn ar-lein yma www.rctcbc.gov.uk/archebu neu drwy ffonio 01443 425005.

Pryd fydd fy ngherdyn teithio newydd yn cyrraedd?

Dylai Trafnidiaeth Cymru bostio'ch cerdyn teithio i'ch cyfeiriad cartref cyn pen 10 diwrnod gwaith.

Os oes gyda chi unrhyw gwestiynau pellach, ewch i wefan Trafnidiaeth Cymru neu ffoniwch 0300 303 4240. Fel arall, gallwch gysylltu ag Uned Trafnidiaeth Integredig y Cyngor trwy naill ai e-bostio gwasanaethautrafnidiaeth@rctcbc.gov.uk (rhowch fanylion i egluro eich cwestiwn) neu ffonio 01443 425001.