O ganlyniad i'r datblygiadau parhaus o ran y coronafeirws yng Nghymru ac yn RhCT a'r angen i staff weithio mewn gwasanaethau penodol, byddwn ni ond yn derbyn ceisiadau ar-lein drwy wefan Trafnidiaeth Cymru 

Os does dim modd i chi wneud cais ar-lein, beth am ofyn i ffrind, aelod o'r teulu neu rywun rydych chi'n ymddiried ynddyn nhw i gyflwyno cais ar eich rhan.  Hefyd, mae modd ymweld â'ch llyfrgell leol yn ystod sesiwn Dydd Gwener Digidol sy'n cael ei gynnal bob dydd Gwener rhwng 10am a 12pm, lle bydd aelod o staff ar gael i'ch helpu chi.

Fel arall, trefnwch apwyntiad i fynd i Ganolfan IBobUn, lle bydd rhywun ar gael i'ch helpu i gwblhau'ch cais. Mae modd trefnu apwyntiad ar-lein yma www.rctcbc.gov.uk/archebu neu drwy ffonio 01443 425005.

Pryd bydd fy ngherdyn teithio newydd yn cyrraedd?

Dylai Trafnidiaeth Cymru anfon eich cerdyn teithio trwy'r post i'ch cyfeiriad cartref cyn pen 10 diwrnod gwaith.

Os oes unrhyw ymholiadau pellach gyda chi, ewch i wefan Trafnidiaeth Cymru neu ffonio 0300 303 4240.  Fel arall, e-bostiwch Uned Trafnidiaeth Integredig y Cyngor: TrafnidiaethGyhoeddus@rctcbc.gov.uk neu ffonio 01443 425001.

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.