Skip to main content

Cerdyn Bws i Berson Anabl

O ganlyniad i'r datblygiadau parhaus o ran y coronafeirws yng Nghymru ac yn RhCT a'r angen i staff weithio mewn gwasanaethau penodol, byddwn ni ond yn derbyn ceisiadau ar-lein drwy wefan Trafnidiaeth Cymru

Yn unol â chyngor Llywodraeth Cymru o ran teithio, peidiwch â defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus oni bai fod hynny'n gwbl angenrheidiol. O 27Gorffennaf 2020 ymlaen, rhaid gwisgo mwgwd sydd â thair haen wrth ddefnyddio pob math o drafnidiaeth gyhoeddus (gan gynnwys tacsis) yng Nghymru. Os bydd angen i chi deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus cofiwch gadw 2 fetr i ffwrdd o eraill a golchi'ch dwylo neu ddefnyddio hylif diheintio dwylo.

Ceisiwch leihau nifer eich teithiau, cofiwch feddwl yn ofalus am yr adeg o'r dydd rydych chi'n teithio, a sut rydych chi'n gwneud hynny. Bydd hyn yn golygu bod rhagor o le i bawb er mwyn cadw'n ddiogel. Bydd hyn hefyd yn sicrhau bod modd parhau i ddarparu'r rhwydwaith trafnidiaeth, ac yn galluogi pobl i wneud teithiau hanfodol.

 

bus-passes

Gwneud cais am Gerdyn Bws i Berson Anabl

bus-passes

Rhoi gwybod bod am gardiau bws sydd wedi'u colli, sydd wedi'u dwyn neu sydd wedi'u difrodi a gwneud cais am un newydd.

Alffa i Omega o'n Gwasanaethau