Skip to main content

Llyfrgell Cynllun Datblygu Lleol

Mae'r Llyfrgell Cynllun Datblygu Lleol yn cynnwys dogfennau'r Awdurdod Lleol a De Ddwyrain Cymru sydd wedi llywio polisïau a chynigion y Cynllun Datblygu Lleol.

* Mae'r dogfennau sydd wedi'u nodi yn rhy fawr i'w gweld ar-lein. 

Mae'n bosib gweld copïau caled o'r dogfennau. Cysylltwch â'r Garfan Cynlluniau Datblygu i drefnu eich bod chi'n gweld nhw.  

Local Authority documents
Reference No.Document Name Date of Production
LA1* Rhondda Cynon Taf (Rhondda) Local Plan (1991-2006) February 1998
LA2* Rhondda Cynon Taf (Cynon) Local Plan (1991-2006) January 2004
LA3
LA3 (a)
Rhondda Cynon Taf (Taff) Local Plan (1991-2006)
Proposals Map
June 2003
LA4* Mid Glamorgan Minerals Local Plan for Limestone Quarrying (1994-2006) 1997
LA5 Mid Glamorgan (Rhondda Cynon Taf) Replacement Structure Plan (1991-2006) January 1999
LA6 Joint Housing Land Availability Study 2003 March 2005
LA7 Joint Housing Land Availability Study 2004  
LA8 Joint Housing Land Availability Study 2005 June 2006
LA9 Joint Housing Land Availability Study 2006 October 2007
LA10 Joint Housing Land Availability Study 2007 July 2008
LA11 Joint Housing Land Availability Study 2008 March 2010
LA12* Local Wanless Action Plan for Rhondda Cynon Taf April 2004
LA13 Waste Strategy – ‘Respecting Waste’  
LA14
LA14 (a)
LA14 (b)
LA14 (c)
Single Education Plan
Annex 2
Annex 3
Targets
 
LA15 Our Living Space – An Environmental Improvement Strategy for Rhondda Cynon Taf  
LA16 Summary of Water Framework Directive Status within Rhondda Cynon Taff Local Authority Boundary  
South East Wales Douments
Reference No.Document Name Date of Production
SEW1 Aggregates Mineral Survey Annual Reports 2006 2006
SEW2 Aggregates Mineral Survey Annual Reports 2007 2007
SEW3 Further Analysis of Land Survey Data July 2007
SEW4 HRA: A Toolkit to Support HRA Screening September 2008
SEW5 Guidelines for the Selection of Wildlife Sites in S. Wales August 2004
SEW6 SEWSPG Guidance on Preparing Affordable Housing Viability Studies October 2009
SEW7 SE Wales Regional Housing Apportionment Memorandum of Understanding December 2006
SEW8 Regional Technical Statement October 2008
SEW9 Regional Transport Plan December 2008
SEW10 Regional Waste Plan 1st Review September 2008
SEW11 Regional Waste Plan Annual Monitoring Report March 2007
SEW12 SE Wales Development Strategy February 2005
SEW13 SE Wales Regional Housing Market Study December 2005
SEW14 SEWTA Regional Transport Plan December 2008
SEW15 SEWTA Regional Transport Plan 5-Year Programme December 2008
SEW16* SEWTA Rail Strategy Study January 2006
SEW17 Turning Heads – A Strategy for the Heads of the Valleys June 2006
SEW18* SEWTA Regional Transport Plan September 2009
SEW19* SEWTA Regional Transport Plan March 2010
SEW20 South East Wales Regional Waste Plan March 2004
SEW21 SEWTA Rail Strategy Prioritised Investment Programme March 2007