Skip to main content

Hyfforddiant

Mae'n bleser gan y Gwasanaeth Mynediad a Chynhwysiant rannu y Llyfryn Hyfforddi gyda chi eleni.  Rydyn ni wedi bod yn adolygu'r hyfforddiant rydyn ni'n ei gynnig ac wedi bod yn addasu a datblygu cymaint o'n cyrsiau â phosibl fel bod modd eu cyflwyno ar-lein.  Rydyn ni'n gobeithio y bydd hyn yn golygu bod modd i ysgolion barhau i fanteisio ar hyfforddiant o ansawdd uchel yn yr amgylchiadau heriol presennol. 

Taflenni Hyfforddi

 

Gweler isod ein ffurflen cadw lle ar hyfforddiant ar-lein