Sylwch fod y broses gwneud cais am leoedd mewn ysgolion uwchradd ar gyfer Medi 2020 bellach wedi cau.

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.