Lleoedd mewn Ysgol Uwchradd yn 2021 – ar gyfer disgyblion sy'n gadael Blwyddyn 6 ar ddiwedd Tymor yr Haf 2021.

  • Byddwn ni'n derbyn ceisiadau ar lein rhwng 1 Medi 2020 a 16 Hydref 2020.
  • Byddwch chi'n derbyn canlyniad eich cais ar 1 Mawrth 2021.

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.