Skip to main content

Gwybodaeth Gyffredinol am Ganolfan Hamdden y Ddraenen Wen

ORIAU AGOR Y GANOLFAN

(Nodwch, mae mynediad i'r dosbarthiadau a mynediad cyntaf/olaf i'r pwll nofio neu'r gampfa yn dibynnu ar amserlenni'r cyfleusterau penodol hynny, nid oriau agor y ganolfan)

Hawthorn Centre Timetable

Diwrnod Amseroedd

Dydd llun

7am - 9pm

Dydd mawrth

8:30am - 9pm

Dydd mercher

7am - 9pm

Dydd iau

8:30am - 9pm

Dydd gwener

7am - 7pm

Ddydd sadwrn

8.30am-2pm

Dydd sul

8.30am-2pm

MYNEDIAD I'R GANOLFAN A'I CHYFLEUSTERAU
 • Mynediad â ramp wrth flaen yr adeilad.
 • Lifft i bob lefel.

CYMORTH CYNTAF AC IECHYD A DIOGELWCH

 • Mae aelod o staff cymorth cyntaf cymwys ar y safle ar bob adeg.
 • Y rhieni sy'n gyfrifol am eu plant ar bob adeg.
 • Chi sy'n gyfrifol am eich eiddo personol yn y loceri neu rywle arall yn y ganolfan.

CYFLEUSTERAU NEWID

 • Ystafelloedd newid ar wahân i ddynion a menywod.
 • Loceri yn yr ystafelloedd newid.
 • Cawodydd yn yr ystafelloedd newid.
 • Cyfleusterau newid cewynnau ar y llawr gwaelod a chyfleusterau'r ystafell achlysuron ar y llawr cyntaf.
 • Tŷ bach / cyfleusterau cawodydd i'r anabl.
 • Peiriannau sychu gwallt ar gael yn yr ystafelloedd newid i ddynion a menywod.

LLUNIAETH

Mae peiriant ar gael yn y dderbynfa sy'n gwerthu diodydd a byrbrydau.

CYFLEUSTERAU CYFARFOD

Mae neuaddau ac ystafelloedd ar gael ar gyfer achlysuron, cyfarfodydd neu gynadleddau. Am ragor o wybodaeth, lawrlwythwch ein canllaw prisoedd.