Skip to main content

Newyddion & Promotion

Mae Lido Ponty bellach ar agor tan ddydd Gwener, 29 Hydref.

Disgrifiad
Newyddion cyffrous - bydd Lido Cenedlaethol Cymru, Lido Ponty, yn aros ar agor drwy gydol y gwyliau hanner tymor. Yn ogystal â hynny, bydd y Lido yn agor ar gyfer sesiwn nofio ar Ddydd San Steffan.

Lido Ponty wedi ymestyn y tymor presennol tan 17 Hydref

Lido Ponty wedi ymestyn y tymor presennol tan 17 Hydref
Disgrifiad
Mae'r garfan anhygoel yn Lido Cenedlaethol Cymru, Lido Ponty wedi ymestyn y tymor presennol tan 17 Hydref!

Dros 80,000 o ymwelwyr i Lido Ponty yn 2021!

Dros 80,000 o ymwelwyr i Lido Ponty yn 2021!
Disgrifiad
Hyd yn hyn, mae dros 80,000 o bobl wedi ymweld â Lido Cenedlaethol Cymru, Lido Ponty, yn 2021, er gwaethaf y cyfyngiadau symud parhaus i gyfyngu ar ledaeniad COVID-19.

Lido Ponty.

Lido Ponty.
Disgrifiad
Wrth ymateb i'r galw gan y cyhoedd, mae dwy sesiwn nofio newydd yn ystod y dydd ar gael yn Lido Cenedlaethol Cymru, Lido Ponty. Bydd y sesiynau ar gael hyd at ddiwedd y tymor, sef 3 Hydref.

Lido Ponty – 64,000 o ymwelwyr, ac estyn y tymor nofio

Lido Ponty – 64,000 o ymwelwyr, ac estyn y tymor nofio
Disgrifiad
Mae'r Cyngor yn cadarnhau y bydd tymor yr haf ar gyfer Lido Cenedlaethol Cymru, Lido Ponty, yn cael ei ymestyn oherwydd y galw hyd yn hyn er gwaethaf y cyfyngiadau COVID-19.

Cynyddu capasiti Hamdden am Oes yn dilyn llacio cyfyngiadau Covid.

Cynyddu capasiti Hamdden am Oes yn dilyn llacio cyfyngiadau Covid.
Disgrifiad
Bydd cwsmeriaid Hamdden am Oes yn sylwi ar newidiadau i amserlenni a chynydd yn y capasiti yn y campfeydd, pyllau nofio a dosbarthiadau ffitrwydd o ddydd Llun Awst 9.

Haf cyfan o Hamdden am Oes

Haf cyfan o Hamdden am Oes
Disgrifiad
Mae Hamdden am Oes wedi lansio cynnig crasboeth dros yr haf i fyfyrwyr dan 18 a'r rheini mewn addysg uwch llawn amser.

Rhagor o leoedd bob dydd yn Lido Cenedlaethol Cymru, Lido Ponty

Rhagor o leoedd bob dydd yn Lido Cenedlaethol Cymru, Lido Ponty
Disgrifiad
Bydd rhagor o leoedd ar gael bob dydd yn Lido Cenedlaethol Cymru, Lido Ponty. Bydd modd cadw'r lleoedd ychwanegol yn sesiynau dydd Gwener (23 Gorffennaf) o ddydd Iau (22 Gorffennaf)

Pwll Nofio Glynrhedynog

Pwll Nofio Glynrhedynog
Disgrifiad
Ferndale pool

Newyddion gwych i gefnogwyr

Newyddion gwych i gefnogwyr
Disgrifiad
Newyddion gwych i gefnogwyr Lido Cenedlaethol Cymru, Lido Ponty!
Arddangos 41 I 50 O 69
Blaenorol 3 4 5 6 7 Nesaf