Skip to main content

Hamdden am Oes yn yr awyr agored!

Outside Gym - Pontypridd - July 2021- Park- Leisure-9

Hamdden am Oes yn yr awyr agored!

O ddydd Sadwrn, 14 Mai tan ddiwedd yr haf 2022, byddwn ni'n cynnal dosbarthiadau llawn hwyl i bobl o bob oed a gallu mewn campfeydd awyr agored yn rhai o leoliadau mwyaf prydferth RhCT.

Dyma gyfle unigryw i ymarfer corff a gwella ffitrwydd yn yr ardal yma!

Mae'r campfeydd awyr agored ym Mharc Coffa Ynysangharad a Pharc Gwledig Cwm Dâr yn berffaith i'r rheiny nad ydyn nhw'n barod i ddychwelyd i gampfa dan do, neu'r sawl sy'n chwilio am ffordd newydd o ymarfer corff.

Bydd hyfforddwyr Hamdden am Oes cymwys neu hyfforddwyr trydydd parti cymeradwy yn arwain y dosbarthiadau. Bydd y dosbarthiadau ar gael yn rhan o'ch Aelodaeth Hamdden am Oes neu bydd modd i chi dalu wrth fynychu'r dosbarthiadau.

Apêl y campfeydd awyr agored yw'r ystod o offer sy'n hawdd i bobl o bob lefel ffitrwydd a lefel hyder eu defnyddio.

Mae'r campfeydd awyr agored, ynghyd â chymorth a gwybodaeth ein harbenigwyr Hamdden am Oes, yn gyfle i bawb, gan gynnwys plant a'r rheiny sydd heb fynd i'r gampfa o'r blaen, fynd i'r un dosbarth ffitrwydd a dod o hyd i fathau o ymarfer corff sy'n addas iddyn nhw.

Mae Hamdden am Oes yn yr Awyr Agored yn dechrau ddydd Sadwrn, 14 Mai. Bydd dosbarth i bartneriaid ym Mharc Coffa Ynysangharad rhwng 10am ac 11am – yn syth ar ôl 'Park Run' Pontypridd.

Dewch â phartner (ffrind, partner hyfforddi, aelod o'ch tîm chwaraeon, gŵr neu wraig neu eich plant). Rhaid i blant iau nag 14 oed fod yng nghwmni oedolyn. Mwynhewch y gampfa awyr agored gyda'ch gilydd o dan arweiniad hyfforddwr fydd yn teilwra'r gweithgareddau ac offer i chi – gan gynnwys defnyddio offer llai neu ysgafnach fel bod modd i'r plant ymuno yn yr hwyl!

Bydd dosbarth ymarfer dwys yn cael ei gynnal bob bore Sadwrn am 9.30am o 21 Mai yn y gampfa awyr agored ym Mharc Gwledig Cwm Dâr. Bydd yr holl offer ar gael yn y sesiwn yma, fydd yn addas i bawb dros 12 oed.

Meddai Keith Nicholls, Pennaeth Gwasanaethau Hamdden, Parciau a Chefn Gwlad: "Mae Hamdden am Oes yn parhau i ehangu ei ddarpariaeth i gwsmeriaid a chyflwyno ffyrdd arloesol o gadw'n heini – yn enwedig yn achos y rheiny nad ydyn nhw'n barod i ddychwelyd i gampfeydd dan do.

"Rydyn ni'n falch iawn o'r holl leoliadau prydferth yn RhCT ac rydyn ni'n manteisio arnyn nhw trwy osod campfeydd awyr agored i bobl gael ymarfer corff a mwynhau'r golygfeydd ac awyr iach.

"Rydyn ni hefyd yn ffodus iawn o gael aelodau o staff cymwys sydd â'r gallu i addasu'r dosbarthiadau a'r offer fel bod y sesiynau'n addas i bawb. Mae'r sesiynau'n addas i bobl o bob lefel ffitrwydd a bydd yr hyfforddwyr yn gweithio gyda chi i benderfynu ar yr hyn sydd orau i chi.

"Os ydych chi'n awyddus i roi cynnig ar ddosbarth mwy heriol, bydd modd gwneud hynny'n rhan o'r un sesiwn. Dyma gyfle perffaith i bawb.

"Mae'r dosbarthiadau yma am ddim yn rhan o'ch Aelodaeth Hamdden am Oes, sy'n costio llai na £9 yr wythnos ar gyfartaledd. Rydyn ni'n edrych ymlaen at weld aelodau'n rhoi cynnig ar y sesiynau awyr agored. Serch hynny, rydyn ni hefyd yn awyddus i groesawu pobl sydd ddim yn aelodau ac mae modd i'r unigolion yma dalu fesul dosbarth. Rydyn ni'n deall bod nifer o bobl yn bryderus am y Coronafeirws ac ein gobaith yw y bydd y dosbarthiadau awyr agored yma'n tawelu eu meddyliau."

Mae'r campfeydd awyr agored yn berffaith i dimau chwaraeon sydd am ychwanegu at eu hamserlen hyfforddi dros yr haf. Mae modd llogi'r campfeydd a chael cyngor gan arbenigwr. Am ragor o wybodaeth, e-bostiwch Chwaraeonrhct@rctcbc.gov.uk

 

Weds

Thurs

Sat

Ynysangharad War Memorial Park

Pontypridd

 

 

10am-11am

Partners/family friend training

Dare Valley Country Park

Aberdare (use top lake entrance)

5pm: Family class

6pm: HIIT

9.30am: strength circuit

9am: Bootcamp

 

 

Wedi ei bostio ar 05/05/22