Skip to main content

Cynlluniwch eich ymweliad

 

Oriau Agor

Fydd Teithiau'r Aur Du ddim ar gael tan Ionawr 2024. Mae'r ganolfan i ymwelwyr, yr arddangosfeydd, y caffi a Craft of Hearts ar agor o hyd. 

Dydd Llun - AR GAU
Dydd Mawrth - 9.00am tan 4.30pm
Dydd Mercher - 9.00am tan 4.30pm
Dydd Iau - 9.00am tan 4.30pm
Dydd Gwener - 9.00am tan 4.30pm
Dydd Sadwrn - 9.00am tan 4.30pm
Dydd Sul - AR GAU

Prisiau Mynediad

  • Oedolyn £9.95
  • Plentyn £6.75
  • Teulu (4) £28.40

Cysylltwch â Ni

Parc Treftadaeth Cwm Rhondda
Glofa Lewis Merthyr
Heol Coed Cae
Trehafod
CF37 2NP
Ffôn: 01443 682036
E-bost: DerbynfaParcTreftadeth@rhondda-cynon-taf.gov.uk

Facebook
Twitter

Gorsaf Drenau Agosaf

***Wrth i waith adeiladu Metro De Cymru fynd rhagddo, bydd tarfu ar wasanaethau trenau yn ein gorsaf agosaf, Trehafod, rhwng 29 Ebrill 2023 a mis Chwefror 2024. Os byddwch chi'n teithio ar y trên, ewch i wefan www.trc.cymru am yr wybodaeth ddiweddaraf.***

Safle Bws Agosaf

Tu Allan i'r Prif Gatiau

Maes parcio

Digon o leoedd parcio ar gyfer ceir a bysiau.

Lleoedd parcio ar gael i bobl anabl, ynghyd â mynediad hygyrch. Mae yna lifft i'r llawr cyntaf.

Datganiad Hygyrchedd

Datganiad Hygyrchedd