Skip to main content

Cynlluniwch eich ymweliad

 

Oriau Agor

Dydd Llun - AR GAU
Dydd Mawrth - 9.00am tan 4.30pm
Dydd Mercher - 9.00am tan 4.30pm
Dydd Iau - 9.00am tan 4.30pm
Dydd Gwener - 9.00am tan 4.30pm
Dydd Sadwrn - 9.00am tan 4.30pm
Dydd Sul - AR GAU RYDYN NI NAWR AR AGOR AR DDYDDIAU SUL PENODOL

Prisiau Mynediad

  • Oedolyn £7.95
  • Plentyn £5.7516 oed ac iau
  • Consesiwn £6.35 65+
  • Teulu (3) £20.002 oedolyn a 1 blentyn 16 oed ac iau
  • Teulu (4) £20.002 oedolyn a 2 blentyn 16 oed ac iau

Cysylltwch â Ni

Parc Treftadaeth Cwm Rhondda
Glofa Lewis Merthyr
Heol Coed Cae
Trehafod
CF37 2NP

Ffôn: 01443 682036
E-bost: DerbynfaParcTreftadeth@rhondda-cynon-taf.gov.uk

Facebook

Twitter

Gorsaf Drenau Agosaf

Trehafod

Safle Bws Agosaf

Tu Allan i'r Prif Gatiau

Maes parcio

Digon o leoedd parcio ar gyfer ceir a bysiau.

Lleoedd parcio ar gael i bobl anabl, ynghyd â mynediad hygyrch. Mae yna lifft i'r llawr cyntaf.

Datganiad Hygyrchedd

Datganiad Hygyrchedd