Skip to main content

Caffi Bracchi

Mae Caffe Bracchi ar lawr gwaelod Taith Pyllau Glo Cymru ac mae'n cynnig ystod flasus o brydau a byrbrydau poeth ac oer.
Caffe-Bracchi-Entrance-Rhondda-Heritage-Park
Caffe-Bracchi-Coffee-And-Cake
Caffe-Bracchi-Cafe-In-Pontypridd-RHP
Caffe-Bracchi-Cakes

Dewch o hyd i'r wybodaeth ddiweddaraf ar ein cyfrifon cyfryngau cymdeithasol.

Anfonwch neges at Chocolate House ar Facebook neu ar WhatsApp (07834900978) er mwyn cadw bwrdd.

Mae Caffi Bracchi yn deyrnged i'r dylanwad Eidalaidd cryf sy'n parhau yng Nghwm Rhondda, fwy na chanrif ar ôl i'r ymfudwyr cyntaf ymgartrefu yn y cymoedd o ranbarth Bardi.

Agorodd yr Eidalwyr yma gaffis a siopau hufen iâ - gelwir y rhain yn Bracchi - ac mae llawer ohonyn nhw'n dal i fod ar agor heddiw.

Agorwyd y Bracchis gan ddynion a menywod a oedd wedi'u denu i Gymoedd y De o ganlyniad i'r twf diwydiannol. Manteision nhw ar y diwydiannau glo a haearn, a'r cymunedau clos ddatblygodd o amgylch y pyllau glo a'r gweithiau haearn.