Skip to main content

Caffi Bracchi

Dewch i mewn! Mae Caffe Bracchi bellach wedi ailagor ac mae modd eistedd y tu mewn.  Gallwch hefyd eistedd y tu allan neu fynd â'ch bwyd gartref. Mae mesurau cadw pellter cymdeithasol ar waith er diogelwch. Talwch gyda cherdyn os oes modd.

Ffoniwch 07834 900978 i drefnu lle ar gyfer te a hufen neu i gadw bwrdd.  Croeso galw heibio hefyd!

Chaffi Bracchi yn cau ar Noswyl Nadolig ac yn ailagor yr wythnos sy'n dechrau 4 Ionawr 2021.

Teyrnged i'r dylanwad Eidalaidd cryf sy’n dal i fodoli yma yng Nghwm Rhondda yw Caffi Bracchi, bron i ganrif ar ôl i'r ymfudwyr cyntaf gael eu croesawu i'n cymoedd o ardal Bardi.

Caffe-Bracchi-Entrance-Rhondda-Heritage-Park
Caffe-Bracchi-Cafe-In-Pontypridd-RHP
Caffe-Bracchi-Coffee-And-Cake
Caffe-Bracchi-Cakes

Roedd y dyfodiaid newydd o'r Eidal wedi agor caffis a pharlyrau hufen iâ newydd - o'r enw Bracchi - ac mae nifer ohonyn nhw’n dal i fasnachu heddiw.

Cafodd y Bracchis eu hagor gan ddynion a menywod a symudodd i gymoedd De Cymru yn rhan o'r twf sydyn yn ein diwydiannau gan fanteisio ar y diwydiannau glo a haearn a oedd wedi creu llu o gymunedau clos ar bwys y glofeydd a'r gweithiau haearn.

Mae Caffi Bracchi ar lawr gwaelod Taith Pyllau Glo Cymru ac, yn 2019 cafodd ei brynu gan gwmni Chocolate House, sydd wedi ennill gwobrau, gan gynnig ystod o brydau a byrbrydau poeth ac oer, yn ogystal â lluniaeth.

Ar agor o 9am-4:30pm, dydd Mawrth i ddydd Sadwrn. Mae'r gwasanaeth bwyd yn gorffen am 3pm.