Skip to main content

Caffe Bracchi

Byddwn ni ar gau i'r cyhoedd ddydd Sadwrn 9 Chwefror er mwyn cynnal gwaith cynnal a chadw hanfodol.  Byddwn ni'n ailagor ddydd Mawrth 12 Chwefror. Bydd Caffi Bracchi ar ei newydd wedd, a bydd bwydlenni newydd!  Dewch i weld y newidadau!
Mae Caffe Bracchi ar agor bellach ym Mharc Treftadaeth Cwm Rhondda. Dyma le fydd yn dathlu cyfraniad y gymuned Eidalaidd i'r De ers dros 100 o flynyddoedd.
Caffe-Bracchi-Entrance-Rhondda-Heritage-Park
Caffe-Bracchi-Cafe-In-Pontypridd-RHP
Caffe-Bracchi-Coffee-And-Cake
Caffe-Bracchi-Cakes

Yn llawn awyrgylch hudolus yr Eidal, mae Caffe Bracchi yn rhan o fuddsoddiad mawr y Cyngor ym Mharc Treftadaeth Cwm Rhondda. Bydd hyn o gymorth i sefydlu'r Parc o'r newydd fel atyniad teuluol allweddol i dwristiaid yn y Cymoedd.

Bydd Caffe Bracchi ar agor bob dydd, yn ddathliad byw sy'n cydnabod cyfraniad y gymuned Eidalaidd ym mhob rhan o Rondda Cynon Taf ers i Eidalwyr adael eu cynefin yn nhref Bardi a'r cyffiniau ym mynyddoedd yr Eidal ar ddechrau'r 20fed ganrif.

Twf sydyn ein diwydiannau oedd wedi'u denu i Gymoedd y De. Roedd y diwydiannau glo a haearn wedi creu llu o gymunedau clos ar bwys y glofeydd a'r gweithiau haearn, ac roedd caffis bach cynnes a lliwgar y 'Bracchis' yn cynnig dihangfa o'r mwg a'r llwch.

Mae Caffe Bracchi, ar lawr gwaelod Parc Treftadaeth Cwm Rhondda, yn eich gwahodd i gael blas ar fwyd y wlad hon a'r Eidal fel ei gilydd.