Skip to main content

Caffi Bracchi

DIWEDDARIAD CORONAFEIRWS:

Mae Taith Pyllau Glo Cymru, gan gynnwys teithiau tanddaearol a'r ganolfan ymwelwyr bellach ar gau.

 

Mae Ŵy-a-sbri y Pasg wedi'i ganslo. Byddwn ni'n cysylltu â'r sawl sy wedi prynu tocynnau er mwyn inni roi ad-daliad iddyn nhw.

Mae Caffi Bracchi ar gau. Byddwn yn rhoi gwybod pan fydd e'n ailagor.         

Mae gan Gaffi Bracchi fwydlen NEWYDD ar gyfer 2020!
Galwch heibio am baned neu mwynhewch de hufen blasus. 

Edrych ar ein Bwydlen

Teyrnged i'r dylanwad Eidalaidd cryf sy’n dal i fodoli yma yng Nghwm Rhondda yw Caffi Bracchi, bron i ganrif ar ôl i'r ymfudwyr cyntaf gael eu croesawu i'n cymoedd o ardal Bardi.

Caffe-Bracchi-Entrance-Rhondda-Heritage-Park
Caffe-Bracchi-Cafe-In-Pontypridd-RHP
Caffe-Bracchi-Coffee-And-Cake
Caffe-Bracchi-Cakes

Roedd y dyfodiaid newydd o'r Eidal wedi agor caffis a pharlyrau hufen iâ newydd - o'r enw Bracchi - ac mae nifer ohonyn nhw’n dal i fasnachu heddiw.

Cafodd y Bracchis eu hagor gan ddynion a menywod a symudodd i gymoedd De Cymru yn rhan o'r twf sydyn yn ein diwydiannau gan fanteisio ar y diwydiannau glo a haearn a oedd wedi creu llu o gymunedau clos ar bwys y glofeydd a'r gweithiau haearn.

Mae Caffi Bracchi ar lawr gwaelod Taith Pyllau Glo Cymru ac, yn 2019 cafodd ei brynu gan gwmni Chocolate House, sydd wedi ennill gwobrau, gan gynnig ystod o brydau a byrbrydau poeth ac oer, yn ogystal â lluniaeth.

Ar agor o 9am-4:30pm, dydd Mawrth i ddydd Sadwrn. Mae'r gwasanaeth bwyd yn gorffen am 3pm.