Skip to main content

Newyddion diweddaraf Taith Pyllau Glo Cymru

 

Mae'r Sioe Ceir Clasur yn dod i Amgueddfa Parc Treftadaeth Cwm Rhondda yn ystod yr haf eleni!

Mae'r Sioe Ceir Clasur yn dod i Amgueddfa Parc Treftadaeth Cwm Rhondda yn ystod yr haf eleni!
Disgrifiad
Dyma achlysur gwych i'r teulu cyfan ei fwynhau, gyda chyfle i weld ceir clasur mewn cyflwr arbennig a chwrdd â'u perchnogion brwdfrydig a gwybodus. Mae'r cyfan yn digwydd ddydd Sadwrn, 29 Mehefin, rhwng 10am a 4pm.

Plac Glas Er Cof Am Yr Unig Brentis Gowper yng Nghymoedd y Rhondda.

Plac Glas Er Cof Am Yr Unig Brentis Gowper yng Nghymoedd y Rhondda.
Disgrifiad
Cafodd Plac Glas er cof am yr unig Gowper yng Nghymoedd y Rhondda ei ddadorchuddio'n ddiweddar ym Mhont-y-gwaith.

Arddangosfa i nodi 40 mlynedd ers Streic y Glowyr 1984-85

Arddangosfa i nodi 40 mlynedd ers Streic y Glowyr 1984-85
Disgrifiad
Bydd arddangosfa o ffotograffau grymus a gymerwyd cyn, yn ystod ac ar ôl Streic y Glowyr 1984-85 yn agor i'r cyhoedd yn Amgueddfa Parc Treftadaeth Cwm Rhondda ddydd Mercher, 6 Mawrth. ​

Plac Glas ar gyfer Ceridwen Brown

Disgrifiad
Bydd plac glas ar gyfer Ceridwen Brown (née Thomas) yn cael ei ddadorchuddio yn Eglwys Sant Elfan, Aberdâr ar 8 Mawrth am 2pm. Mae croeso i'r cyhoedd ddod.

Mae Bwni'r Pasg yn neidio'n ôl i Amgueddfa Parc Treftadaeth Cwm Rhondda

Mae Bwni'r Pasg yn neidio'n ôl i Amgueddfa Parc Treftadaeth Cwm Rhondda
Disgrifiad
Bydd llawer o Ŵy-a-sbri yn Amgueddfa Parc Treftadaeth Cwm Rhondda dros wyliau'r Pasg! Dewch draw ddydd Mercher 27 a dydd Iau 28 Mawrth!

Plac Glas er cof am James Egan

Plac Glas er cof am James Egan
Disgrifiad
Mae Plac Glas wedi'i osod er cof am James Egan, un o oroeswyr brwydr enwog Rorke's Drift.

Rhwng y Llinellau - Trafodaeth, Diwylliant a Choffáu

Rhwng y Llinellau - Trafodaeth, Diwylliant a Choffáu
Disgrifiad
Oes diddordeb gyda chi yn hanes a threftadaeth Rhondda Cynon Taf? Mae'r Garfan Dreftadaeth yn cynnal tri achlysur cyffrous mewn partneriaeth â BAGSY, yr arlunydd o Rondda Cynon Taf, yn rhad ac am ddim.

Digwyddiadau Treftadaeth am ddim!

Digwyddiadau Treftadaeth am ddim!
Disgrifiad
Mae croeso i bob oedran a gallu i fwynhau'r gweithgareddau cyfeillgar a hwyl yma!

Treftadaeth yn Rhondda Cynon Taf: Dweud eich dweud.

Treftadaeth yn Rhondda Cynon Taf: Dweud eich dweud.
Disgrifiad
Mae Carfan Dreftadaeth Cyngor Rhondda Cynon Taf yn gwahodd trigolion i gwblhau arolwg byr er mwyn casglu eich barn am beth mae treftadaeth yn ei olygu i chi a sut hoffech chi ei weld yn cael ei gadw, ei arddangos a'i hyrwyddo.

Dadorchuddio Placiau Glas Mis Hydref

Dadorchuddio Placiau Glas Mis Hydref
Disgrifiad
Mae Cynllun Placiau Glas Rhondda Cynon Taf yn dathlu treftadaeth y Fwrdeistref Sirol drwy osod placiau glas sy'n coffáu pobl sydd wedi cyfrannu at hanes yr ardal ar adeiladau lle'r oedden nhw'n gweithio, byw neu berfformio.

Mae Siôn Corn yn dychwelyd i'w ogof yn Amgueddfa Parc Treftadaeth Cwm Rhondda

Mae Siôn Corn yn dychwelyd i'w ogof yn Amgueddfa Parc Treftadaeth Cwm Rhondda
Disgrifiad
Dyma ddatgelu newyddion mwyaf hudolus y flwyddyn! Bydd Ogof Siôn Corn yn dychwelyd i Daith Pyllau Glo Cymru yn Amgueddfa Parc Treftadaeth Cwm Rhondda o 25 Tachwedd. Bydd tocynnau'n mynd ar werth o ddydd Mawrth 26 Medi.

Pigo pwmpenni a hwyl arswydus i'r plant yn Nhaith Pyllau Glo Cymru, Parc Treftadaeth Cwm Rhondda.

Pigo pwmpenni a hwyl arswydus i'r plant yn Nhaith Pyllau Glo Cymru, Parc Treftadaeth Cwm Rhondda.
Disgrifiad
Bydd Rhialtwch Calan Gaeaf yn dychwelyd i Daith Pyllau Glo Cymru ym Mharc Treftadaeth Cwm Rhondda ar 30 a 31 Hydref, ac eleni bydd rhagor ar gael na'r arfer.

Diwygio Delweddau. Stori Mudwyr o'r Eidal i Gymoedd De Cymru

Diwygio Delweddau. Stori Mudwyr o'r Eidal i Gymoedd De Cymru
Disgrifiad
Mewn partneriaeth â Phrifysgol De Cymru, gweithiodd prosiect Diwygio Delweddau gyda chriw ffilmio talentog, '4KMFS', yn ddiweddar er mwyn cynhyrchu ffilm i ddathlu hanes mudwyr o'r Eidal i ardal Rhondda Cynon Taf.

Diogelu ein cofebion ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol

Diogelu ein cofebion ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol
Disgrifiad
Mae croeso i bob gwirfoddolwr, efallai eich bod eisoes yn rhan o grŵp sefydledig neu'n unigolyn a hoffai gymryd rhan.

Dewch i fwynhau Haf o Hwyl yn Nhaith Pyllau Glo Cymru, Parc Treftadaeth Cwm Rhondda

Dewch i fwynhau Haf o Hwyl yn Nhaith Pyllau Glo Cymru, Parc Treftadaeth Cwm Rhondda
Disgrifiad
Mae gwyliau'r haf wedi dechrau ac os ydych chi'n chwilio am rywbeth i'w wneud gyda'r teulu - dyma rai syniadau gwych! Mae Parc Treftadaeth Cwm Rhondda yn cynnal llawer o achlysuron i blant drwy gydol yr Haf.

Hwyl yr Haf yn Nhaith Pyllau Glo Cymru!

Hwyl yr Haf yn Nhaith Pyllau Glo Cymru!
Disgrifiad
Mae llawer yn digwydd yn Nhaith Pyllau Glo Cymru haf eleni! Y dilyn ein clwb Archaeoleg boblogaidd i blant, am undydd yn unig, rydyn ni'n cynnal Gŵyl Archaeoleg yn y lleoliad!

Mae rhywbeth MAWR yn dod i Daith Pyllau Glo Cymru...

Mae rhywbeth MAWR yn dod i Daith Pyllau Glo Cymru...
Disgrifiad
Am lawer o flynyddoedd, mae sïon wedi bod am ddinosoriaid sydd yn dal i fyw dan ddaear ac rydyn ni angen dy help di i ddod o hyd iddyn nhw.

Sioe Ceir Clasur

Sioe Ceir Clasur
Disgrifiad
Mae'r Sioe Ceir Clasur yn dychwelyd unwaith eto eleni i Daith Pyllau Glo Cymru!

Mae'n amser prysur o'r flwyddyn yn Nhaith Pyllau Glo Cymru

Mae'n amser prysur o'r flwyddyn yn Nhaith Pyllau Glo Cymru
Disgrifiad
Mae'r achlysur bythol boblogaidd Ŵy-a-sbri yn ôl!

Achlysuron 2023 yn Nhaith Pyllau Glo Cymru

Achlysuron 2023 yn Nhaith Pyllau Glo Cymru
Disgrifiad
Rydyn ni'n falch iawn o gadarnhau y bydd ein hachlysuron blynyddol poblogaidd yn dychwelyd yn 2023!