Skip to main content

Newyddion diweddaraf Taith Pyllau Glo Cymru

 

Dadorchuddio Placiau Glas Mis Hydref

Dadorchuddio Placiau Glas Mis Hydref
Disgrifiad
Mae Cynllun Placiau Glas Rhondda Cynon Taf yn dathlu treftadaeth y Fwrdeistref Sirol drwy osod placiau glas sy'n coffáu pobl sydd wedi cyfrannu at hanes yr ardal ar adeiladau lle'r oedden nhw'n gweithio, byw neu berfformio.

Mae Siôn Corn yn dychwelyd i'w ogof yn Amgueddfa Parc Treftadaeth Cwm Rhondda

Mae Siôn Corn yn dychwelyd i'w ogof yn Amgueddfa Parc Treftadaeth Cwm Rhondda
Disgrifiad
Dyma ddatgelu newyddion mwyaf hudolus y flwyddyn! Bydd Ogof Siôn Corn yn dychwelyd i Daith Pyllau Glo Cymru yn Amgueddfa Parc Treftadaeth Cwm Rhondda o 25 Tachwedd. Bydd tocynnau'n mynd ar werth o ddydd Mawrth 26 Medi.

Pigo pwmpenni a hwyl arswydus i'r plant yn Nhaith Pyllau Glo Cymru, Parc Treftadaeth Cwm Rhondda.

Pigo pwmpenni a hwyl arswydus i'r plant yn Nhaith Pyllau Glo Cymru, Parc Treftadaeth Cwm Rhondda.
Disgrifiad
Bydd Rhialtwch Calan Gaeaf yn dychwelyd i Daith Pyllau Glo Cymru ym Mharc Treftadaeth Cwm Rhondda ar 30 a 31 Hydref, ac eleni bydd rhagor ar gael na'r arfer.

Diwygio Delweddau. Stori Mudwyr o'r Eidal i Gymoedd De Cymru

Diwygio Delweddau. Stori Mudwyr o'r Eidal i Gymoedd De Cymru
Disgrifiad
Mewn partneriaeth â Phrifysgol De Cymru, gweithiodd prosiect Diwygio Delweddau gyda chriw ffilmio talentog, '4KMFS', yn ddiweddar er mwyn cynhyrchu ffilm i ddathlu hanes mudwyr o'r Eidal i ardal Rhondda Cynon Taf.

Diogelu ein cofebion ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol

Diogelu ein cofebion ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol
Disgrifiad
Mae croeso i bob gwirfoddolwr, efallai eich bod eisoes yn rhan o grŵp sefydledig neu'n unigolyn a hoffai gymryd rhan.

Dewch i fwynhau Haf o Hwyl yn Nhaith Pyllau Glo Cymru, Parc Treftadaeth Cwm Rhondda

Dewch i fwynhau Haf o Hwyl yn Nhaith Pyllau Glo Cymru, Parc Treftadaeth Cwm Rhondda
Disgrifiad
Mae gwyliau'r haf wedi dechrau ac os ydych chi'n chwilio am rywbeth i'w wneud gyda'r teulu - dyma rai syniadau gwych! Mae Parc Treftadaeth Cwm Rhondda yn cynnal llawer o achlysuron i blant drwy gydol yr Haf.

Hwyl yr Haf yn Nhaith Pyllau Glo Cymru!

Hwyl yr Haf yn Nhaith Pyllau Glo Cymru!
Disgrifiad
Mae llawer yn digwydd yn Nhaith Pyllau Glo Cymru haf eleni! Y dilyn ein clwb Archaeoleg boblogaidd i blant, am undydd yn unig, rydyn ni'n cynnal Gŵyl Archaeoleg yn y lleoliad!

Mae rhywbeth MAWR yn dod i Daith Pyllau Glo Cymru...

Mae rhywbeth MAWR yn dod i Daith Pyllau Glo Cymru...
Disgrifiad
Am lawer o flynyddoedd, mae sïon wedi bod am ddinosoriaid sydd yn dal i fyw dan ddaear ac rydyn ni angen dy help di i ddod o hyd iddyn nhw.

Sioe Ceir Clasur

Sioe Ceir Clasur
Disgrifiad
Mae'r Sioe Ceir Clasur yn dychwelyd unwaith eto eleni i Daith Pyllau Glo Cymru!

Mae'n amser prysur o'r flwyddyn yn Nhaith Pyllau Glo Cymru

Mae'n amser prysur o'r flwyddyn yn Nhaith Pyllau Glo Cymru
Disgrifiad
Mae'r achlysur bythol boblogaidd Ŵy-a-sbri yn ôl!

Achlysuron 2023 yn Nhaith Pyllau Glo Cymru

Achlysuron 2023 yn Nhaith Pyllau Glo Cymru
Disgrifiad
Rydyn ni'n falch iawn o gadarnhau y bydd ein hachlysuron blynyddol poblogaidd yn dychwelyd yn 2023!

2023 i Daith Pyllau Glo Cymru ym Mharc Treftadaeth Cwm Rhondda

2023 i Daith Pyllau Glo Cymru ym Mharc Treftadaeth Cwm Rhondda
Disgrifiad
P'un a ydych chi'n ymwelydd rheolaidd neu'n ystyried ymweld â ni am y tro cyntaf, efallai bydd y canllaw yma'n ddefnyddiol i ateb unrhyw gwestiynau a allai fod gyda chi - felly daliwch ati i ddarllen!

Rhialtwch Calan Gaeaf

Rhialtwch Calan Gaeaf
Disgrifiad
Efallai y bydd ychydig o bethau'n mynd o'r chwith yn y pwll glo'r mis nesaf, wrth i'r Rhialtwch Calan Gaeaf ddychwelyd i Daith Pyllau Glo Cymru, Parc Treftadaeth Cwm Rhondda.

Ogof Siôn Corn

Ogof Siôn Corn
Disgrifiad
Y DIWEDDARAF AR GYFER MIS TACHWEDD! Mae dros 90% o'r holl docynnau ar gyfer Ogof Siôn Corn wedi'u gwerthu! Peidiwch â cholli allan – prynwch eich tocynnau heddiw.

Gwaith celf syfrdanol Aber-fan i aros yn Nhaith Pyllau Glo Cymru yn barhaol

Gwaith celf syfrdanol Aber-fan i aros yn Nhaith Pyllau Glo Cymru yn barhaol
Disgrifiad
Cadarnhawyd y bydd y gofeb syfrdanol a gafodd ei chreu gan yr arlunydd lleol, Nathan Wyburn, yn aros yn Nhaith Pyllau Glo Cymru, Parc Treftadaeth Cwm Rhondda, yn barhaol.

Mae cwestiynau cyflym ar Daith yr Aur Du

Mae cwestiynau cyflym ar Daith yr Aur Du
Disgrifiad
Mae cwestiynau cyflym ar Daith yr Aur Du, yr arddangosfeydd, yr adeiladau, y caffi, y cyfleusterau ac hygyrchedd.

Wythnos Coetsys Cenedlaethol 2022

Wythnos Coetsys Cenedlaethol 2022
Disgrifiad
Mae Croeso Rhondda Cynon Taf yn Ne Cymru wedi croesawu cynrychiolwyr o Wythnos Coetsys Cenedlaethol 2022, am fod yr ardal yn un o brif gyrchfannau i grwpiau ar deithiau coetsys a bysiau.

Wyau Pasg yn dychwelyd i Brofiad Glofaol Cymru

Wyau Pasg yn dychwelyd i Brofiad Glofaol Cymru
Disgrifiad
Bydd yr ŵyl boblogaidd yn ei hôl ddydd Gwener y Groglith 15 Ebrill a dydd Sadwrn 16 Ebrill. Bydd yr achlysur yn cynnwys Helfa Wyau Pasg traddodiadol A HEFYD Antur Tanddaearol newydd y Bwni Pasg!

Ogof Siôn Corn

Disgrifiad
Mae cyfnod mwyaf hudol y flwyddyn ar ddechrau, wrth i ni gyhoeddi bod tocynnau Ogof Siôn Corn yn atyniad Taith Pyllau Glo Cymru ym Mharc Treftadaeth Cwm Rhondda

Mae cofeb ingol i ddioddefwyr trychineb mwyngloddio Aberfan

Mae cofeb ingol i ddioddefwyr trychineb mwyngloddio Aberfan
Disgrifiad
Mae cofeb ingol i ddioddefwyr trychineb mwyngloddio Aberfan gan yr arlunydd Nathan Wyburn wedi'i gosod yn Nhaith Pyllau Glo Cymru ym Mharc Treftadaeth Cwm Rhondda.