Skip to main content

Achlysuron

Mae Parc Treftadaeth Cwm Rhondda, Taith Pyllau Glo Cymru, yn cynnal amrediad eang o achlysuron drwy gydol y flwyddyn. Mae rhywbeth yma at ddant pawb!

Am restr gyflawn o'r achlysuron sy ar gael ym Mharc Treftadaeth Cwm Rhondda, ac ar hyd a lled y Fwrdeistref Sirol, ewch i  www.rhondda-cynon-taf.gov.uk/achlysuron

Ogof Siôn Corn 2023

Dydd Sadwrn, 8fed Ebrill, 10am – 3pm. Dewch i bori'r llinell wych o fusnesau bach annibynnol.

Urban Markets

Dydd Sadwrn, 13eg Mai, 10am – 3pm. Dewch i bori'r llinell wych o fusnesau bach annibynnol.

Urban Markets

Dydd Sadwrn, 9fed Rhagfyr, 10am – 3pm. Dewch i bori'r llinell wych o fusnesau bach annibynnol.

Ogof Siôn Corn

Pwy sy'n dŵad dros y bryn...? Mae Siôn Corn yn dychwelyd 24ain o Dachwedd tan 24ain Rhagfyr i'w ogof yn Nhaith Pyllau Glo Cymru, Parc Treftadaeth Cwm Rhondda am fis cyfan!

Urban Markets

Dydd Sadwrn, 10fed Mehefin, 10am – 3pm. Dewch i bori'r llinell wych o fusnesau bach annibynnol.

Urban Markets

Dydd Sadwrn, 11fed Tachwedd, 10am – 3pm. Dewch i bori'r llinell wych o fusnesau bach annibynnol.

Rhialtwch Calan Gaeaf

Llawer o hwyl arswydus i'r plant yn ar y 30 a 31 Hydref mewn Nhaith Pyllau Glo Cymru, Parc Treftadaeth Cwm Rhondda.Byddwn ni'n cyhoeddi rhagor o fanylion yn fuan.

Urban Markets

Dydd Sadwrn, 14fed Hydref, 10am tan 3pm. Dewch i bori'r llinell wych o fusnesau bach annibynnol.

Urban Markets

Dydd Sadwrn, 9fed Medi, 10am tan 3pm. Dewch i bori'r llinell wych o fusnesau bach annibynnol.

Urban Markets

Dydd Sadwrn, 12 Awst, 10am tan 3pm. Dewch i bori'r llinell wych o fusnesau bach annibynnol.

Urban Markets

Dydd Sadwrn, 10fed Gorffennaf, 10am tan 3pm. Dewch i bori'r llinell wych o fusnesau bach annibynnol.

Ŵy-a-sbri y Pasg 2023

Mae'n hachlysur Ŵy-a-sbri y Pasg yn dychwelyd i Daith Pyllau Glo Cymru ym Mharc Treftadaeth Cwm Rhondda ar 5 a 6 Ebrill.