Skip to main content

Achlysuron

DIWEDDARIAD CORONAFEIRWS:

Mae Taith Pyllau Glo Cymru, gan gynnwys teithiau tanddaearol a'r ganolfan ymwelwyr bellach ar gau.

 

Mae Ŵy-a-sbri y Pasg wedi'i ganslo. Byddwn ni'n cysylltu â'r sawl sy wedi prynu tocynnau er mwyn inni roi ad-daliad iddyn nhw.

Mae Caffi Bracchi ar gau. Byddwn yn rhoi gwybod pan fydd e'n ailagor.         

Mae Parc Treftadaeth Cwm Rhondda, Taith Pyllau Glo Cymru, yn cynnal amrediad eang o achlysuron drwy gydol y flwyddyn. Mae rhywbeth yma at ddant pawb!

Mae rhai o'n hachlysuron wedi'u rhestru isod. Os yw un o'r achlysuron yn tynnu'ch sylw, cofiwch ei nodi yn eich dyddiadur! Dewch yn llu i ymuno â'r hwyl.

Am restr gyflawn o'r achlysuron sy ar gael ym Mharc Treftadaeth Cwm Rhondda, ac ar hyd a lled y Fwrdeistref Sirol, ewch i  www.rhondda-cynon-taf.gov.uk/achlysuron

Digwyddiadau

Wy-a-sbri y Pasg

Ewch i Daith Pyllau Glo Cymru dros y Pasg am achlysur arbennig sydd â gweithgareddau addas ar gyfer y teulu cyfan.