Skip to main content

Achlysuron

Mae Parc Treftadaeth Cwm Rhondda, Taith Pyllau Glo Cymru, yn cynnal amrediad eang o achlysuron drwy gydol y flwyddyn. Mae rhywbeth yma at ddant pawb!

Am restr gyflawn o'r achlysuron sy ar gael ym Mharc Treftadaeth Cwm Rhondda, ac ar hyd a lled y Fwrdeistref Sirol, ewch i  www.rhondda-cynon-taf.gov.uk/achlysuron

Achlysur Ymchwil - Deiseb Heddwch Menywod Cymru a Chofebion Rhyfel - Awst

Ymunwch â ni yn Amgueddfa Parc Treftadaeth Cwm Rhondda wrth i ni ddod â dau brosiect ynghyd! Dydd Mawrth, 6 Awst, 10am - 12pm

Achlysur Ymchwil - Deiseb Heddwch Menywod Cymru a Chofebion Rhyfel - Medi

Ymunwch â ni yn Amgueddfa Parc Treftadaeth Cwm Rhondda wrth i ni ddod â dau brosiect ynghyd! Dydd Mawrth, 10 Medi, 10am - 12pm

Arwerthiant Cist Car Awst

Ymunwch â'n Harwerthiant Cist Car ddydd Sadwrn 10 Awst, 10am-1pm