Skip to main content

Achlysuron

Mae Parc Treftadaeth Cwm Rhondda, Taith Pyllau Glo Cymru, yn cynnal amrediad eang o achlysuron drwy gydol y flwyddyn. Mae rhywbeth yma at ddant pawb!

Mae rhai o'n hachlysuron wedi'u rhestru isod. Os yw un o'r achlysuron yn tynnu'ch sylw, cofiwch ei nodi yn eich dyddiadur! Dewch yn llu i ymuno â'r hwyl.

Am restr gyflawn o'r achlysuron sy ar gael ym Mharc Treftadaeth Cwm Rhondda, ac ar hyd a lled y Fwrdeistref Sirol, ewch i  www.rhondda-cynon-taf.gov.uk/achlysuron

Digwyddiadau

A Christmas Carol

Ymunwch â ni ar daith trwy amser a darganfod tarddiad dathliad mwya'r flwyddyn - y Nadolig.

Ogof Siôn Corn

Bydd Ogof Deganau Siôn Corn yn dod yn ôl i Barc Treftadaeth Cwm Rhondda, Pontypridd – a llond sach o hwyl yr ŵyl!