Skip to main content

Achlysuron

Mae Parc Treftadaeth Cwm Rhondda, Taith Pyllau Glo Cymru, yn cynnal amrediad eang o achlysuron drwy gydol y flwyddyn. Mae rhywbeth yma at ddant pawb!

Mae rhai o'n hachlysuron wedi'u rhestru isod. Os yw un o'r achlysuron yn tynnu'ch sylw, cofiwch ei nodi yn eich dyddiadur! Dewch yn llu i ymuno â'r hwyl.

Am restr gyflawn o'r achlysuron sy ar gael ym Mharc Treftadaeth Cwm Rhondda, ac ar hyd a lled y Fwrdeistref Sirol, ewch i  www.rhondda-cynon-taf.gov.uk/achlysuron