Skip to main content

Achlysuron

Mae Parc Treftadaeth Cwm Rhondda, Taith Pyllau Glo Cymru, yn cynnal amrediad eang o achlysuron drwy gydol y flwyddyn. Mae rhywbeth yma at ddant pawb!

Am restr gyflawn o'r achlysuron sy ar gael ym Mharc Treftadaeth Cwm Rhondda, ac ar hyd a lled y Fwrdeistref Sirol, ewch i  www.rhondda-cynon-taf.gov.uk/achlysuron

Santa's Toy Mine

Pwy sy'n dŵad dros y bryn...? Mae Siôn Corn yn dychwelyd 24ain o Dachwedd tan 24ain Rhagfyr i'w ogof yn Nhaith Pyllau Glo Cymru, Parc Treftadaeth Cwm Rhondda am fis cyfan!

Ysgolion Cymru yn Cofio Rhyfel ac Ymladd

Dewch i weld gwaith celf sy'n ysgogi'r meddwl gan chwech o ysgolion De Cymru yn rhan o arddangosfa "Ysgolion Cymru yn Cofio Rhyfel ac Ymladd" Yn dechrau 28 Gorffennaf