Skip to main content

Achlysuron

Mae Parc Treftadaeth Cwm Rhondda, Taith Pyllau Glo Cymru, yn cynnal amrediad eang o achlysuron drwy gydol y flwyddyn. Mae rhywbeth yma at ddant pawb!

Mae rhai o'n hachlysuron wedi'u rhestru isod. Os yw un o'r achlysuron yn tynnu'ch sylw, cofiwch ei nodi yn eich dyddiadur! Dewch yn llu i ymuno â'r hwyl.

Am restr gyflawn o'r achlysuron sy ar gael ym Mharc Treftadaeth Cwm Rhondda, ac ar hyd a lled y Fwrdeistref Sirol, ewch i  www.rhondda-cynon-taf.gov.uk/achlysuron

Digwyddiadau i ddod

24 Tachwedd - 24 Rhagfyr
Rhagor o fanylion i ddilyn...

Digwyddiadau

Bydd X Scream-unwaith ar ôl tro dychwelodd i brofiad glofaol Cymru-Parc Treftadaeth y Rhondda, Trehafod am 11 noson.

Ar brofiad mwyngloddio Cymru ym Mharc Treftadaeth y Rhondda y cynhelir y digwyddiad mwyaf spowcwlar ym mis Hydref.

Bydd Cymdeithas Hanes Teulu Morgannwg yn cynnal ei diwrnod Hanes Teulu blynyddol yn Nhaith Pyllau Glo Cymru
Daeth cannoedd o bobl at ei gilydd i fwynhau achlysur 'Ŵy-a-sbri' yn Nhaith Pyllau Glo Cymru yn 2018.
Sioe Ceir Clasur
Taith Pyllau Glo Cymru ym Mharc Treftadaeth Cwm Rhondda fydd pen pob taith yr Haf yma wrth i drefnwyr baratoi ar gyfer Sioe Ceir Clasur 2018!