Skip to main content

Mwyngloddio

 

Gweithio yn y Pwll Glo

Dewch i ddarganfod pa eitemau y defnyddiodd Mr Thomas yn ystod ei ddiwrnod yn y pwll glo

Defnyddiwch y daflen waith yma i archwilio ac ymchwilio; gan ddarganfod beth yw'r eitemau a sut roedd Mr Thomas yn eu defnyddio yn y pwll glo. 

Gwnewch Helmed Glöwr gyda phapur. Peidiwch â phoeni os nad oes gyda chi'r holl eitemau! Fe allech chi ddefnyddio darnau hir o bapur o hen gylchgrawn neu bapur newydd a thâp yn lle glud. Defnyddiwch beth bynnag sydd gyda chi yn eich tŷ!