Skip to main content

Victorian Toys

 

Teganau Oes Fictoria

Dewch i ddarganfod pa eitemau roedd y Fictoriaid yn arfer eu chwarae.

Defnyddiwch y daflen waith yma i archwilio ac ymchwilio; gan ddarganfod beth yw teganau’r Oes Fictoria a sut cawson nhw eu defnyddio. 

Taflen Waith Teganau Oes Fictoria