Skip to main content

Y Rhyfel Byd Cyntaf

 

Y Rhyfel Byd Cyntaf

Dewch i ddarganfod pa eitemau a gafodd eu defnyddio yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf

Defnyddiwch y daflen waith yma i archwilio ac ymchwilio; gan ddarganfod beth yw eitemau'r Rhyfel Byd Cyntaf a sut cawson nhw eu defnyddio. 

Dychmygwch eich bod chi ar y rheng flaen, ysgrifennwch lythyr adref yn sôn wrth eich teulu am eich profiadau.