Skip to main content

Yr Ail Ryfel Byd

 

Yr Ail Ryfel Byd

Dewch i ddarganfod pa eitemau a gafodd eu defnyddio yn ystod yr Ail Ryfel Byd

Defnyddiwch y daflen waith yma i archwilio ac ymchwilio; gan ddarganfod beth yw'r eitemau o'r Ail Ryfel Byd a sut cawson nhw eu defnyddio.