Skip to main content

Oriau agor

DIWEDDARIAD CORONAFEIRWS:

Mae Taith Pyllau Glo Cymru, gan gynnwys teithiau tanddaearol a'r ganolfan ymwelwyr bellach ar gau.

 

Mae Ŵy-a-sbri y Pasg wedi'i ganslo. Byddwn ni'n cysylltu â'r sawl sy wedi prynu tocynnau er mwyn inni roi ad-daliad iddyn nhw.

Mae Caffi Bracchi ar gau. Byddwn yn rhoi gwybod pan fydd e'n ailagor.         

Dydd Llun - AR GAU
Dydd Mawrth - 9.00am tan 4.30pm
Dydd Mercher - 9.00am tan 4.30pm
Dydd Iau - 9.00am tan 4.30pm
Dydd Gwener - 9.00am tan 4.30pm
Dydd Sadwrn - 9.00am tan 4.30pm
Dydd Sul - AR GAU

Rhondda Heritage Park - Underground Tour
Bydd tywyswyr yn eich arwain chi drwy eu hanes eu hunain fel cyn-lowyr. Does neb yn gwybod mwy am y diwydiant glo na nhw. Amserau amrywiol - da beth yw cadw lle ymlaen llaw!