Skip to main content

Telerau ac Amodau gweithdai Chocolate House

 
  • Rhaid i gyfranogwyr gyrraedd 5 munud cyn dechrau'r cyfnod sydd wedi'i gadw.
  • Does dim modd trosglwyddo'r tocyn.
  • Mae un tocyn yn caniatáu un gweithgaredd siocled yn ystod y cyfnod sydd wedi'i gadw.
  • Mae'r gweithdai siocled yn anaddas i bobl ag alergeddau bwyd.
  • Bydd angen i blant fod yng nghwmni oedolyn drwy gydol y sesiwn.
  • Mae'r gweithdai'n addas ar gyfer plant dros 3 oed.
  • Mae'r gweithdai yn addas ar gyfer oedolion a phlant. Bydd oedolion sy'n talu yn gwneud yr un gweithgaredd siocled â phlant.
  • Dyw'r gweithgareddau eraill ar y safle ddim yn cael eu cynnal gan Chocolate House. Am ragor o wybodaeth am y gweithgareddau www.rhonddaheritagepark.com