Iechyd a Diogelwch

Cyngor ar hylendid bwyd ac arweiniad ar gyfer hyfforddiant.
Cyngor iechyd a diogelwch ynglŷn â gwaith adeiladu.
Gweld y cyrsiau bwyd ac iechyd a diogelwch sy’n cael eu cynnal yn lleol.
Rheoliadau i sicrhau bod busnesau yn paratoi ac yn trin bwyd mewn ffordd hylan.
Gall eiddo masnachol sy’n gweithredu y tu allan i oriau trwyddedig, ac sy’n creu sŵn, gael ei erlyn.
Air-quality

Mae ansawdd yr aer yn cael ei fonitro gan adran Iechyd y Cyhoedd y Cyngor.

Rheoleiddio gweithgareddau diwydiant sy’n cael eu cynnal mewn gweithfeydd neu ag offer symudol.
Mae Swyddogion Iechyd yr Amgylchedd yn monitro dŵr sy’n cael ei gyflenwi gan gyrff preifat, dŵr ar gyfer ymolchi a dŵr prif gyflenwad.