Trwyddedau ffyrdd a phriffyrdd

Gwnewch gais am drwydded sgaffaldiau.
Gwnewch gais am drwydded i osod sgip ar y ffordd.
Gwneud cais am drwydded i wneud gwaith ar y briffordd.