Get involved in Council Consultations, make a comment, compliment or complaint.
Rhowch eich barn drwy Ymgynghoriadau ar Wasanaethau'r Cyngor Gwneud sylw, canmol neu gwyno am un o Wasanaethau'r Cyngor
Gwneud sylw, canmol neu gwyno am Wasanaeth Gofal Cymdeithasol  

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.