Disgrifiad o’r pwyllgor

Mae Consortiwm Canolbarth y De wedi cael ei sefydlu er mwyn i awdurdodau lleol weithio mewn partneriaeth ar gyfer darparu gwasanaethau Addysg ar ran Cynghorau Pen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd, Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf a Bro Morgannwg.

Cyfarfodydd o’r pwyllgorRSS FeedAtom Feed

Cyfarfodydd nesaf

Does dim cyfarfodydd wedi’u trefnu ar hyn o bryd.

Cyfarfodydd blaenorol

Aelod o Bwyllgor(au)