Disgrifiad o’r pwyllgor

Mae'r Bwrdd Rhianta Corfforaethol yn grŵp trawsbleidiol cyfeiriol ar gyfer Pwyllgor y Cabinet ar faterion Rhianta Corfforaethol, ac mae'n gweithredu fel hyrwyddwr ar gyfer Plant mewn Angen a Phlant sy'n Derbyn Gofal.  Mae'r Bwrdd Rhianta Corfforaethol yn cyfarfod bob deufis.

Cyfarfodydd o’r pwyllgorRSS FeedAtom Feed

Cyfarfodydd nesaf

Does dim cyfarfodydd wedi’u trefnu ar hyn o bryd.

Cyfarfodydd blaenorol

Aelod o Bwyllgor(au)