Register-to-vote
Manylion ynglŷn â chofrestru i fwrw pleidlais yn Rhondda Cynon Taf.
Polling-station-review
Manylion ynglŷn â'r gofrestr etholiadol yn ogystal â chwestiynau cyffredin.