Mae fideos llwybrau'r rasys ar gael i'w gwylio nawr!

Mae llwybrau Rasys Nos Galan 2022 ychydig yn wahanol ac maen nhw ar gael i'w gweld yma: 

Ras i Oedolion:

Rasys i Blant:

Wedi ei bostio ar 22/11/22