Skip to main content

Strategaeth Ymgysylltu a Chyfranogiad Rhondda Cynon Taf

O dan Ddeddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021, mae rhaid i Awdurdodau Lleol yng Nghymru gyhoeddi Strategaeth Cyfranogiad sy'n nodi'r ffyrdd y mae pobl leol yn cael eu hannog i gyfranogi pan fo'r Cyngor yn gwneud penderfyniadau.

Mae gan Gyngor Rhondda Cynon Taf brosesau ymgysylltu sydd wedi'u hen sefydlu ac mae wedi ymrwymo i gynnwys trigolion a rhanddeiliaid eraill yn y broses ddemocrataidd.  

Nod y Strategaeth Cyfranogiad Cyhoeddus yw galluogi aelodau'r cyhoedd i ddeall yn well y broses ddemocrataidd, y rôl y gallant ei chwarae mewn democratiaeth leol ac annog pobl leol i gymryd rhan.

Helpwch ni i ddatblygu ein Strategaeth Cyfranogiad

Mae modd i chi ddarllen y strategaeth ddrafft ac rydyn ni'n croesawu'ch sylwadau.

E-bostiwch ni ymgynghori@rctcbc.gov.uk

 

Ysgrifennwch aton ni: 

Rhadbost RSBU-HJUK-LSSS
Carfan Materion Ymchwil ac Ymgynghori
Cysylltiadau Cyhoeddus a Strategaeth
Y Pafiliynau
Parc Hen Lofa'r Cambrian
Cwm Clydach
Tonypandy
CF40 2XX

Ffôn:

01443 425014 rhwng 9am a 5pm, dydd Llun i ddydd Gwener.