Os bydd eich amgylchiadau yn newid a does dim angen y gwasanaeth Gwifren Achub Bywyd arnoch chi mwyach, cysylltwch â ni i ddweud hynny, a bydd y gweithredwr yn trefnu amser cyfleus i osodwr ddod i gasglu'ch offer Gwifren Achub Bywyd.
Ffoniwch ni ar 01443 425090

Pe byddai'n well gyda chi, fe allech chi ddod â'ch offer i un o Ganolfannau iBobUn y Cyngor:

  • Porth Plaza, Y Porth, Cwm Rhondda 
  • Rock Grounds, Aberdâr
  • Tŷ Sardis, Pontypridd, Taf Elái

Bydd y ganolfan iBobUn yn nodi'ch manylion ac yn rhoi derbynneb i chi ar gyfer eich offer.

Bydd y taliadau yn dod i ben o'r dyddiad y cafodd yr offer ei ddychwelyd / ei gasglu.

Canslo'ch Gwasanaeth Teleofal

Os bydd eich amgylchiadau yn newid a does dim angen yr offer Teleofal arnoch chi mwyach, y cyfan fydd rhaid i chi'i wneud yw ffonio 01443 425090 i ddweud wrthon ni am eich penderfyniad.

Bydd gweithredwr yn trefnu amser cyfleus i osodwr gasglu eich offer Teleofal.

Bydd y taliadau yn dod i ben o'r dyddiad y cafodd yr offer ei gasglu.

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.