Os bydd amgylchiadau'n newid as os dydych chi, neu rywun rydych chi'n ei adnabod, ddim angen yr offer Gwufren Achub Bywyd neu Deleofal bellach, ffoniwch ein carfan 24/7 ar 01443 425090 i roi gwybod am y newid yma.  


Naill ai bydd modd i ni drefnu amser cyfleus ar gyfer casglu'r offer gennych chi, neu bydd modd i ni roi manylion am ble i ddychwelyd yr offer.

Bydd y taliad am y gwasanaeth Gwifren Achub Bywyd /Teleofal yn dod i ben o'r dyddiad byddwch chi'n dychwelyd yr offer.

Am ragor o wybodaeth, ffioniwch

01443 425090

 

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.