Skip to main content

Canslo'ch gwasanaeth Gwifren Achub Bywyd (Lifeline) neu Deleofal (Telecare)

Os bydd amgylchiadau'n newid as os dydych chi, neu rywun rydych chi'n ei adnabod, ddim angen yr offer Gwufren Achub Bywyd neu Deleofal bellach, ffoniwch ein carfan 24/7 ar 01443 425090 i roi gwybod am y newid yma.  


Naill ai bydd modd i ni drefnu amser cyfleus ar gyfer casglu'r offer gennych chi, neu bydd modd i ni roi manylion am ble i ddychwelyd yr offer.

Bydd y taliad am y gwasanaeth Gwifren Achub Bywyd /Teleofal yn dod i ben o'r dyddiad byddwch chi'n dychwelyd yr offer.

Am ragor o wybodaeth, ffioniwch

01443 425090

 

Trosglwyddor gwasanaeth llinellfywy diddigidol

Dewch o hyd i ragor o wybodaeth am y trosglwyddiad a sut y bydd yn effeithio ar Gwsmeriaid Gwifren Achub Bywyd? 

Tudalennau Perthnasol