Dewis-Banner-full-width-welsh

Larymau Argyfwng - Gwifren Achub Bywyd a Theleofal

What-is-Lifeline
Canfod beth yw Gwifren Achub Bywyd a sut mae gwneud cais
What-is-Telecare
Canfod pa wasanaethau Teleofal sydd ar gael  a all eich cadw chi’n ddiogel yn eich cartref
Lifeline-Home-Safety-Package

Llinell Bywyd a detholiad o gyfarpar Teleofal sydd ar gael i chi i'ch cynorthwyo chi i fyw bywyd annibynnol yn eich cartref eich hunan.

Equipment-to-help-live-in-family

Gwasanaeth ymateb lles newydd, sy’n tawelu'ch meddwl pan rydych chi eisiau hynny, ac yn rhoi cymorth pan rydych chi angen hynny.