Dewis-Banner-full-width-welsh

Larymau Argyfwng - Gwifren Achub Bywyd a Theleofal

Alert
Trosglwyddo i Wasanaeth Digidol

Mae rhwydwaith ffôn y DU yn newid. Rhwng nawr a diwedd 2025, bydd pob darparwr ffôn yn symud llinellau ffôn sefydlog eu cwsmeriaid o dechnoleg analog i un sy'n ddigidol.

Os ydych chi'n gwsmer Gwifren Achub Bywyd, mae angen diweddaru neu ail-gyflunio eich offer presennol, fel unedau larwm argyfwng Gwifren Achub Bywyd, i sicrhau eu bod yn parhau i weithio'n effeithiol. Byddwn ni mewn cysylltiad pan fydd angen cynnal y gwaith yma. Fydd dim cost ar gyfer y newidiadau yma.

Dewch o hyd i ragor o wybodaeth: www.rctcbc.gov.uk/trosglwyddorgwasanaethllinellfywydiddigidol

What-is-Lifeline
Canfod beth yw Gwifren Achub Bywyd a sut mae gwneud cais
What-is-Telecare
Canfod pa wasanaethau Teleofal sydd ar gael  a all eich cadw chi’n ddiogel yn eich cartref
Lifeline-Home-Safety-Package

Llinell Bywyd a detholiad o gyfarpar Teleofal sydd ar gael i chi i'ch cynorthwyo chi i fyw bywyd annibynnol yn eich cartref eich hunan.

Equipment-to-help-live-in-family

Gwasanaeth ymateb lles newydd, sy’n tawelu'ch meddwl pan rydych chi eisiau hynny, ac yn rhoi cymorth pan rydych chi angen hynny.