Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod bod gofal plant fforddiadwy a hygyrch yn galluogi rhieni i weithio neu fanteisio ar addysg/hyfforddiant. Mae hynny'n ategu ymgyrch Llywodraeth Cymru i hybu twf economaidd, trechu tlodi a lleihau anghydraddoldebau

Mae Cynnig Gofal Plant Cymru yn cynnig hyd at 30 awr yr wythnos o addysg feithrin a gofal plant ychwanegol wedi'i ariannu i rieni cymwys sydd â phlant sy'n dair neu bedair oed, am hyd at 48 wythnos y flwyddyn.

Rhif ffôn: 03000 628628

E-bost – Rhieni: RhieniCynnigGofalPlant@rctcbc.gov.uk

E-bost – Darparwyr Gofal Plant: DarparwyrCynnigGofalPlant@rctcbc.gov.uk.

 

Childcare offer wales footer