Os oes person anabl (oedolyn neu blentyn) yn byw yn yr eiddo, gall y bil Treth y Cyngor gael ei ostwng.

Bydd rhaid bod gan yr eiddo nodweddion penodol, sy'n hanfodol neu sy'n bwysig ar gyfer lles y person anabl. Dyma'r nodweddion:

  • ystafell sy'n cael ei defnyddio yn bennaf gan y person anabl – heblaw'r ystafell ymolchi, y gegin neu'r tŷ bach (er enghraifft, ystafell ar gyfer cadw offer dialysis)
  • ystafell ymolchi neu gegin ychwanegol ar gyfer y person anabl
  • lle ychwanegol y tu mewn i'r eiddo er mwyn defnyddio cadair olwyn

Wrth ystyried cynnig gostyngiad neu beidio, bydd rhaid i'r Cyngor benderfynu a fyddai hi'n amhosibl, neu'n anodd dros ben, i'r person anabl fyw yn yr eiddo; neu a fyddai iechyd y person anabl yn dioddef; neu a fyddai'r anabledd yn gwaethygu, pe na bai'r nodwedd ychwanegol ar gael yn yr eiddo.

I fod yn gymwys ar gyfer gostyngiad, fydd dim rhaid bod yr ystafell ychwanegol wedi'i hadeiladu'n arbennig. Gall fod yn ystafell sy'n cael ei defnyddio yn benodol ar gyfer y person anabl.

Os bydd eich cartref yn gymwys ar gyfer gostyngiad, bydd eich bil Treth y Cyngor yn cael ei ostwng i'r band prisio union o dan y band sydd i'w weld yn y rhestr brisio. Er enghraifft, os ydych chi'n byw mewn eiddo Band D, bydd eich bil Treth y Cyngor yn gostwng i'r tâl ar gyfer eiddo Band C. Fydd dim effaith ar bris eich eiddo na band eich eiddo yn y rhestr brisio. Yn yr enghraifft yma, bydd eich eiddo yn dal i fod ym Mand D yn y rhestr brisio. Os bydd eich cartref ym Mand A (sef y band isaf ar gyfer Treth y Cyngor), byddwn ni'n cynnig gostyngiad sydd gyfwerth â 1/9 o'r tâl ar gyfer eiddo ym Mand D.

Os ydych chi'n meddwl eich bod chi'n gymwys ar gyfer gostyngiad, cysylltwch â ni. Byddwn ni'n trefnu bod swyddog y Cyngor yn ymweld â'ch cartref. 

Treth y Cyngor
Ffôn: 01443 425002
Minicom: 01443 680708

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.