Trwyddedau parcio i breswylwyr

Generic-Icon
Gwneud cais am drwydded barcio i breswylwyr.
Generic-Icon
Gwneud cais am adnewyddu'ch trwydded barcio i breswylwyr
Generic-Icon
Rhoi gwybod i ni am gerbyd ar gyfer eich trwydded barcio i breswylwyr.
Generic-Icon
Rhoi gwybod i ni am newid cyfeiriad ar gyfer eich trwydded barcio i breswylwyr.
Generic-Icon
Mae croeso i chi gyflwyno cais am drwydded barcio i breswylwyr arall os ydy'ch un chi wedi'i cholli, ei dwyn neu'i difrodi.