Skip to main content
Hafan>Trigolion>Parcio, Ffyrdd a Theithio>Teithio>Cludiant i'r Ysgol>School Transport - Special Educational Needs (SEN)

Cludiant ar gyfer plant ag Anghenion Addysgol Arbennig

school-transport
Gweld manylion y ddarpariaeth drafnidiaeth i blant ag anghenion addysgol arbennig
School-bus-routes
Nod hyfforddiant teithio yw helpu'r rheini sydd angen cymorth a chefnogaeth ychwanegol i wneud siwrneiau'n ddiogel ar eu liwt eu hunain.
Alffa i Omega o'n Gwasanaethau