Skip to main content

Archebu bin/cadi gwastraff bwyd

Os ydych chi wedi symud i dŷ newydd neu mae'ch bin/cadi gwastraff bwyd wedi'i ddifrodi, ei ddwyn neu'i golli, mae modd i chi ofyn am un newydd ar-lein.

Er mwyn eich helpu chi i ailgylchu gwastraff bwyd, rydyn ni'n darparu:

  • cadi bach ar gyfer gwastraff bwyd - sydd i'w gadw yn y tŷ
  • bin mawr ar gyfer gwastraff bwyd – sydd i'w gadw y tu allan i'ch tŷ, a'i roi yn y man casglu yn wythnosol, ar eich diwrnod casglu.    (Nodwch does dim olwynion ar ein biniau bwyd allanol newydd)

Mae modd casglu bagiau gwastraff bwyd yn eich mannau casglu bagiau ailgylchu lleol

Gofyn am gadi/bin gwastraff bwyd ar-lein
Mae'r gwasanaeth yma ar gyfer trigolion Rhondda Cynon Taf yn unig.
Byddwn ni'n dod â'ch cadi/bin gwastraff bwyd o fewn 20 diwrnod gwaith.
Tudalennau Perthnasol